Skip to main content

Wijdemeren.nl

http://www.wijdemeren.nl/RSS-nieuws

Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.
  1. De gemeenteraad is september in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en organisaties over de voorgenomen bestuurlijke fusie. De wensen en zorgen die uit deze bijeenkomsten naar voren kwamen, zijn vertaald in negen uitgangspunten. Wijdemeren gebruikt deze uitgangspunten tijdens de verkennende gesprekken met mogelijke partnergemeenten. Daarnaast neemt de raad deze informatie mee bij het definitieve besluit over de bestuurlijke fusie, tijdens de raadsvergadering op 5 oktober.
  2. De gemeenteraad neemt op 5 oktober een besluit over de start van de verkenning naar een bestuurlijke fusie. Als de raad dit besluit neemt, dan volgen er gesprekken met omliggende gemeenten. Op basis van die gesprekken wil de gemeenteraad een keuze maken voor de gemeente(n) die het meeste aansluit bij Wijdemeren.
  3. Burgemeester Crys Larson legt al haar publieke taken tijdelijk neer. Zij doet dit op medisch advies. Gert Zagt vervangt haar als locoburgemeester. In samenspraak met de gemeenteraad en de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, zal het college vooralsnog de taken van de burgemeester verdelen. Het college wenst haar een spoedig herstel toe.
  4. Donderdag 12 oktober vindt - voor het derde achtereenvolgende jaar - de algemene informatiemarkt over actuele projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen plaats. U bent welkom in de voormalige NH-kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen wandelen wanneer het u het beste schikt.
  5. De gemeenteraad is van 11 tot 14 september in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over het voorgenomen besluit tot fusie. De zes bijeenkomsten zijn goed bezocht en leverden veel input voor het vervolgtraject.
  6. Energiecoöperatie Wijdemeren organiseert dinsdag 17 oktober om 19.30 uur een informatieavond over collectieve inkoopacties. Heeft u plannen voor muur of vloerisolatie, zonnepanelen of een groen dak? Doe dan mee met de collectieve inkoopacties.
  7. Bent u ouder dan 75 jaar en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan heeft u een medische keuring nodig.
  8. Stichting Kunstbezit ’s-Graveland organiseert de herfsttentoonstelling ‘Anton Smeerdijk. Een veelzijdig schilder van de Kortenhoefse School’.
  9. Hulp nodig bij digitale vragen? In bibliotheek Loosdrecht kunt u onder meer workshops en cursussen volgen.
  10. Wat een aanmeldingen zijn er gekomen voor de verkiezing van de ondernemer van het jaar! De jury is onder de indruk van de verscheidenheid aan bedrijven in Wijdemeren, de passie van deze ondernemers, maar ook de betrokkenheid op verschillende terreinen met de lokale gemeenschap.