Wijdemeren.nl

http://www.wijdemeren.nl/RSS-nieuws

Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.
  1. Het college heeft de Nota Grondbeleid 2020-2024 vastgesteld. Ze wil een actievere koers inslaan om de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeente staat op het gebied van o.a. wonen, economie en infrastructuur, te kunnen realiseren. Het college vraagt aan de gemeenteraad mandaat om zelf strategische grondaankopen te kunnen doen.
  2. Het milieueffectrapport (MER) over de mogelijke vaarverbindingen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal ligt vanaf half december officieel ter inzage. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. In het rapport staat beschreven welke effecten de verschillende varianten van een eventuele vaarverbinding hebben op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving.
  3. Save the date! Op woensdag 8 januari 19.30 uur is de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.
  4. In Nederland hebben circa 1,4 miljoen huishoudens een krappe beurs. Armoede onder kinderen kan zorgen voor uitsluiting en minder kansen. Het is daarom goed om te weten dat de gemeente kan helpen.
  5. Het komt soms voor dat de straatverlichting in Wijdemeren niet brand. De gemeente wil storingen zo snel mogelijk verhelpen. U kunt daarbij helpen door kapotte verlichting te melden. Wij geven uw melding door aan monteurs die de storing zo snel mogelijk oplossen.
  6. Maandelijks bezoekt 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt een activiteit om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in Wijdemeren. Deze keer: Keep Fit in Nederhorst den Berg.
  7. Op dinsdag 17 december wordt de Wijdemeerse gemeenteraad geïnformeerd over de milieueffectenrapportage (MER) van de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal. De raad wil hierover graag met u in gesprek.
  8. Vanaf 1 januari 2020 voert gemeente Hilversum de gemeentelijke belastingtaken voor gemeente Wijdemeren uit. De Belastingsamenwerking Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren (BSWW) stopt vanaf die datum.
  9. Studenten van het Veiligheid & Defensiecollege (ROC Midden Nederland), bezoeken op donderdag 12 en 19 december verschillende wijken in Wijdemeren om te kijken naar de inbraakbeveiliging van de woningen.
  10. Op dinsdag 10 december zijn er tussen 18.30-21.30 uur verschillende informatiesessies over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Benieuwd? Aanmelden kan t/m vrijdag 6 december.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten