Wijdemeren.nl

http://www.wijdemeren.nl/RSS-nieuws

Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.
  1. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft mevrouw drs. C.R. Larson (52) voorgedragen als nieuwe vaste burgemeester van Wijdemeren. Dat heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Gert Zagt, bekendgemaakt. Mevrouw Larson (VVD) volgt de heer Ossel op, die sinds juni 2017 waarnemend burgemeester is in Wijdemeren.
  2. De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied om waardevolle (laagveen)natuur te realiseren. De gronden die hiervoor nodig zijn, zijn nu vaak nog in particulier bezit. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de grondeigenaren.
  3. Een extra vooronderzoek naar de damwand langs de Kortenhoefsedijk zorgt ervoor dat de werkzaamheden later starten.
  4. Beppie van de Bunt is beweegcoach voor 60+ inwoners in Wijdemeren. Wat dat precies inhoudt? Dat vertelt ze zelf!
  5. Het maximale bedrag van de verzilverlening is verhoogd tot 40.000 euro. Ook is het nu mogelijk om energiebesparende maatregelen mee te financieren.
  6. In juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met het hervatten van de werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Momenteel wordt het aangepaste ontwerp uitgewerkt en is het uitvoeringsplan in voorbereiding.
  7. De gemeente Wijdemeren blijft onverminderd zoeken naar mogelijkheden voor woningbouw. Nog dit jaar wil het college van burgemeester en wethouders inzichtelijk maken wat de meest kansrijke bouwlocaties zijn. Daarnaast worden de bouwplannen “Het Achtererf”, het vrijkomend terrein van Lindeschool en het vrijkomend terrein van de Terpstraschool samen met belanghebbenden uitgewerkt. Bij de planontwikkeling is er veel aandacht voor maatregelen waarmee de stikstofneerslag wordt verminderd.
  8. Het plan om tiny houses te plaatsen op de voormalige gemeentewerf aan de Dennenlaan is een stap dichterbij. De Raad van Commissarissen van Het Gooi en Omstreken stemde onlangs ook in met de plannen. Daarmee is voor de woningcorporatie de weg vrijgemaakt voor de realisatie van dit bouwplan.
  9. Het Wijdemeerse college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor de komende vier jaar. Met het beschikbare geld werkt het college onverminderd door aan de stevige ambities op het gebied van wonen, bouwen, economie, duurzaamheid en het verbeteren van de dienstverlening.
  10. Hoe ziet uw woning, straat en dorp er in de toekomst uit? Hoe is de openbare ruimte ingericht, welke voorzieningen zijn er? Praat mee tijdens één van de vijf dorpenavonden!

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten