Wijdemeren.nl

http://www.wijdemeren.nl/RSS-nieuws

Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.
  1. Er hebben 25 personen gesolliciteerd: 17 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.
  2. Door de in 2018 ingevoerde maatregelen op de afdeling Wmo van de gemeente Wijdemeren is er op dit moment geen sprake meer van een wachttijd langer dan de wettelijke termijn. Een eerste inschatting laat zien dat Wmo-aanvragers gemiddeld binnen vier weken geïnformeerd worden over de toegekende zorg.
  3. De recente (kap) werkzaamheden op het landgoed Eikenrode hebben tot commotie geleid bij omwonenden. Om die reden heeft burgemeester Freek Ossel, namens het college, met de eigenaar gesproken en aanvullende omgangsafspraken gemaakt over onder andere de communicatie naar inwoners en de gemeente.
  4. De Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht is op 27 april tussen 07.00 uur en 18.00 uur en op 3 mei tussen 18.00 uur en 20.30 uur afgesloten in beide richtingen.
  5. De Dammerweg in Nederhorst den Berg is op 24 april tussen 12.00 uur en 20.00 uur afgesloten in beide richtingen.
  6. Het bureau Metafoor heeft op verzoek van burgemeester en wethouders onderzocht hoe de huidige processen voor gemeentelijke bouwplannen verlopen. Daaruit is een aantal verbeteradviezen gekomen. Ook zijn de belangrijkste bouwprojecten, Porseleinhaven en Nedervecht, financieel doorgelicht en de cijfers up-to-date gebracht.
  7. In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realiseren van twee integrale kindcentra (IKC) in Loosdrecht. Het college van burgemeester en wethouders vraagt 190.000 euro extra krediet om het eerste IKC gasvrij te kunnen opleveren.
  8. In verband met de feestdagen in april, mei en juni is het gemeentehuis op een aantal dagen gesloten
  9. Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Gaat u ook stemmen?
  10. Het vaarseizoen is weer begonnen. In ons waterrijke gebied zijn de eerste dieven van buitenboordmotoren helaas alweer actief. Wees hier alert op!

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten