Wijdemeren.nl

http://www.wijdemeren.nl/RSS-nieuws

Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.
  1. Er worden al langere tijd met de provincie Noord-Holland gesproken over de nieuwe provinciale omgevingsverordening. Deze nieuwe omgevingsverordening zet Wijdemeren klem als het gaat om woningbouw en andere ontwikkelingen die nodig zijn om onze dorpen levendig en toekomstbestendig te houden. Op maandagavond 21 september bracht wethouder Jan-Jaap de Kloet het standpunt van het college Wijdemeren nogmaals bij de provincie onder de aandacht tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
  2. Al decennia belemmert wet- en regelgeving rond het vliegveld Hilversum de ontwikkelingen voor woningbouw op Ter Sype. Ontwikkelaar Lithos/DG Groep gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken om, op het stuk waar geen woningen mogen komen, bedrijventerrein te ontwikkelen. Het Wijdemeerse college van burgemeester en wethouders steunt het onderzoek naar deze nieuwe ontwikkelrichting.
  3. De woningvoorraad in Wijdemeren moet groeien. Dit is de belangrijkste afspraak die gemaakt is tussen gemeente Wijdemeren, huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Vecht & Omstreken en Het Gooi en Omstreken in de prestatieafspraken die in de afgelopen periode getekend zijn.
  4. De herfst is begonnen. Dat betekent dat het eerder donker wordt en dat ook de kans op inbraken toeneemt. Vanaf maandag 5 oktober kunt u daarom weer een gratis Veilig Wonen Scan aanvragen.
  5. Als u een dagje ouder wordt kan het spannend zijn om aan het verkeer deel te nemen. Vanuit het project Doortrappen worden daarom gratis fietslessen georganiseerd.
  6. Iedereen wil actief en zelfredzaam blijven, maar aan veroudering van het lichaam ontkomt niemand. Valongevallen vormen een toenemend probleem onder ouderen. Gemiddeld komt hierdoor elke vijf minuten iemand op de eerste hulp terecht.
  7. Eens per vier jaar onderzoekt de GGD de gezondheid van inwoners via de Gezondheidsmonitor. In de hele regio Gooi en Vechtstreek krijgen 25.000 willekeurig uitgekozen inwoners een uitnodiging. Door mee te doen kunnen de GGD en de gemeente hun inwoners (beter) ondersteunen om gezond te blijven.
  8. Ziet u op vrijdag 2 oktober een strooiwagen rijden? Dat kan kloppen. De buitendienst heeft dan de jaarlijkse vlootschouw van alle materieel dat zij gebruiken in de wintermaanden.
  9. Dit jaar wordt voor het eerst de Gooische Rainbow Award uitgereikt aan regionale Gooise initiatieven die zich belangeloos inzetten voor de LHBTI+ community en deze vooruit helpen. De award is onderdeel van de Rainbow Week Hilversum van 9-16 oktober.
  10. Veel mensen hebben in de herfst en winter de open haard of houtkachel aan. Heerlijk om voor te zitten, maar niet erg goed voor het milieu en voor uw eigen gezondheid. Toch stoken? We geven acht tips om de overlast te beperken.