Rooster

Rooster juni 2014

Rooster Kerkdiensten juni 2014

 

1

8

15

22

29

Drempel-dienst

Trees Lamme

Betske van Henten

Ingrid van Henten

Elly Jansen

Cathy de Lege

Schriftlezing

Rianne van Henten

 

Jaap Augustijn

Petra de Joode

 

Daan van der Veen

 

Peter Slager

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Dirk van Henten

Aart van Henten

Aart van Henten

Crèche

Sandra Krook

Charlotte Krook

Patrick van Henten

Mariska Krook

Hannah Augustijn

Gerben van Henten

Wenda Lamme Floris Groot

Bas Slager

Tom Krook

4 plus

Loes van der Honing

Marieke van der Veen

Wenda Lamme

Janine Groot

Ingrid van Henten

7 plus

 

 

Karin Sijben

(Johannes)

 

Luwtje Slager

(zijn discipel)

Koffie

schenken

Johan en Elly Jansen

 

Suna en Henk Braber

 

Trees en Gert-Jan Lamme

 

Anton en Sandra Krook  

 

Tom Krook en Gerben van Henten

 

 

Lied van de maand  Evangelische Liedbundel 444

                                          Ik zegen jou in Jezus’ naam

 

 

Rooster mei 2014

Rooster Kerkdiensten mei

 

4

 

11

18

25

29

Drempel-dienst

Ingrid van Henten

Elly Jansen

Cathy de Lege

Luwtje Slager

Johan Jansen

Schriftlezing

Daan van der Veen

Peter Slager

Jantine Augustijn

Johan Jansen

Luwtje Slager

Koster

René van Henten

Ton Krook

Aart van Henten

Daan van der Veen

Ton Krook

Crèche

Bas Slager   Hannah Augustijn

Anton Krook Mariska Krook

Marieke v/d Veen

Gerben van Henten

Rianne van Henten

Tom Krook

Martijn van Henten

Lucas Slager

4 plus

Loes van der Honing

Marieke van der Veen

Wenda Lamme

Janine Groot

Ingrid van Henten

7 plus

 

Luwtje Slager (Thomas)

 

Loes van der Honing (Simon)

 

Koffie

schenken

Kees-Jan en Janine Groot

 

Johan en Inge Krook

 

Elmi en Ben Lamme

 

Branda en Jan van Ree   

 

Jantine en Jaap Augustijn