Rooster

Rooster oktober 2014

Rooster   Kerkdiensten oktober 2014

 

5

12

19

26

 

Drempel-dienst

Cathy de Lege

Luwtje Slager

Johan Jansen

Trees Lamme

 

Schriftlezing

Jaap Augustijn

Petra de Joode

Daan van der Veen

Peter Slager

 

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

 

Crèche

Sandra Krook Charlotte   Krook

Patrick van Henten

Mariska Krook

Hannah Augustijn

Gerben van Henten

Wenda Lamme

Floris Groot

 

4 plus

Janine Groot

Ingrid van Henten

Marieke van der Veen

Loes van der Honing

 

7 plus

Karin Sijben

Esther les 2: Voor wie buig   je?

 

Loes van der Honing

Esther les 3

over vasten

   

Koffie

schenken

Peter en Luwtje Slager

Kees-Jan en Janine Groot

Johan en Inge Krook

Elmi en Ben Lamme

 

Lied van de maand

Evangelische Liedbundel 420             Als je bidt zal Hij je geven

Rooster september 2014

 

Rooster Kerkdiensten september

 

7

 

14

21

28

Drempel-dienst

Trees Lamme

Betske van Henten

Ingrid van Henten

 

Elly Jansen

Schriftlezing

Jantine Augustijn

 

Johan Jansen

Luwtje Slager

Rianne van Henten

Koster

Ton Krook

 

 

Dirk van Henten

Anton Krook

Anton Krook

Crèche

Anton Krook

Gerben van Henten

Marieke van der Veen

Floris Groot

Rianne van Henten

Tom Krook

Martijn van Henten

Lucas Slager

4 plus

Ingrid van Henten

Loes van der Honing

Marieke van der Veen

Wenda Lamme

Koffie

schenken

Arno en Karin Sijben

 

Daan van der Veen  

Jeffrey van der Bijl

 

Patrick en Ingrid van Henten  Marieke van der Veen

 

Gerben en Maaike van Dijk

Petra de Joode