Rooster

Rooster december 2014

Rooster   Kerkdiensten december

 

7

14

21

25 Kerst

28

Drempel-dienst

Johan Jansen

Trees Lamme

Betske van Henten

Ingrid van Henten

Elly Jansen

Schriftlezing

Petra de Joode

Daan van der Veen

Peter Slager

Jantine Augustijn

Johan Jansen

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Crèche

Tom   Krook

Floris   Groot

Patrick   van Henten

Tessa   Krook

Hannah   Augustijn

Lucas   Slager

Mariska   Krook

Charlotte   Krook

Bas Slager

Aimée Sijben

4 plus

Wenda Lamme

Janine Groot

Ingrid van Henten

Loes van der Honing

Marieke van der Veen

7 plus

 

Karin Sijben

     

Koffie

schenken

Anton   en Sandra Krook  

Tom   Krook Gerben van Henten

Jan   en Cathy de Lege

Aart   en Carola van Henten

Bas   Slager Bart Verhoeven

Rooster november 2014

Rooster   Kerkdiensten november

 

2

9

16

23

30

Drempel-dienst

Betske van Henten

Ingrid van Henten

Elly Jansen

Cathy de Lege

Luwtje Slager

Schriftlezing

Jantine Augustijn

Johan Jansen

Luwtje Slager

Rianne van Henten

Jaap Augustijn

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Crèche

Bas   Slager

Tom   Krook

Anton   Krook

Lucas   Slager

Marieke   v/d Veen

Charlotte   Krook

Rianne   van Henten

Mariska   Krook

Martijn   van Henten

Gerben   van Henten

4 plus

Wenda Lamme

Janine Groot

Ingrid van Henten

Loes van der Honing

Marieke van der Veen

7 plus

Karin Sijben

     

Loes van der Honing

Koffie

schenken

Branda   en Jan van Ree   

Jantine   en Jaap Augustijn

Johan   en Elly Jansen

Suna   en Henk Braber

Trees   en Gert-Jan Lamme