5

12

19

26

 

Drempel-

dienst

Trees Lamme

Betske van Henten

Anton Krook

Elly Jansen

 

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

 

Kinderclub

Marieke van der Veen

De tabernakel

Wenda Lamme

Het gouden kalf

Janine/Kees Groot

De schat en de parel

Luwtje Slager

Gelijkenis van de veront-schuldigingen

 

Schriftlezing

Jaap Augustijn

Petra de Joode

Daan van der Veen

Peter Slager

 

Koffie

schenken

Branda en Jan van Ree   

Jantine en Jaap Augustijn

Johan en Elly Jansen

Suna en Henk Braber

 

Overige activiteiten

5 november Gemeentelunch

7 november kerkeraad

 

Kinderlied  Opwekking voor kids 241/Hemelhoog 612:

                         Van A tot Z

Lied van de maand     Zingend Gezegend 261:

                                              Als ik niet zou geloven

 

1

8

15

22

29

Drempel-

dienst

Anton Krook

Elly Jansen

Cathy de Lege

Johan Jansen

Luwtje Slager

Koster

René van Henten

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Kinderclub

Marieke van der Veen

Mozes bij farao,

9 plagen

Wenda Lamme

De tiende plaag

Janine/Kees Groot

Doortocht en manna

Ingrid van Henten

De tien woorden

Deel 1

Luwtje Slager

De tien woorden

Deel 2

Schriftlezing

Riekje de Haas

Jantine Augustijn

Johan Jansen

Luwtje Slager

Rianne van Henten

Koffie

schenken

Patrick en Ingrid van Henten

Marieke van der Veen

Petra de Joode

Peter en Luwtje Slager

Kees-Jan en Janine Groot

Elmi en Ben Lamme

 

Overige activiteiten

10 oktober                     Kerkeraad

 

Kinderlied                Evangelische Liedbundel 402

                                         Toen ik naar mijn naaste zocht

 

Lied van de maand  Evangelische Liedbundel 228

                                          Heer U staat in ons midden


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten