In deze vergadering was de werkgroep publiciteit uitgenodigd. Met de werkgroep, die bestaat uit Jeffrey van der Bijl, Martijn van Henten en Hans Doeve, is teruggekeken op het werk van de werkgroep in  2012 en is het jaarplan 2013 besproken.

Email-footerDe kerkenraad heeft veel waardering voor wat de werkgroep doet. De huisstijl is ontwikkeld en wordt zoveel mogelijk toegepast. Dit jaar zal dat ook zoveel mogelijk in het mailverkeer toegepast gaan worden. De publiciteit via aankondigingen, posters en persstukjes over bijzondere gebeurtenissen loopt goed. Voor dit jaar wil de werkgroep verder gaan met het ontwikkelen en moderniseren van de website. Zij zullen deze site voorlopig gaan beheren.

De voorzitter dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet.

Teruggekeken wordt op de evangelisatiebijeenkomst. Tot Pasen zal aan de predikanten  gevraagd worden aandacht te besteden aan de gebedsonderwerpen. De bijeenkomst is als zeer positief ervaren.

Het Open lijnen project loopt. De bijeenkomsten worden redelijk tot goed bezocht. Het voornemen is om het project met elkaar af te sluiten.

Een aantal catechisanten heeft aangegeven belijdenis van hun geloof te willen afleggen. De belijdeniscatechisatie zal door Herman Kaldeway gegeven worden. Bekeken zal worden wanneer de belijdenis kan plaatsvinden.

Op 10 april zal er een gemeentevergadering plaatsvinden.

Aart van Henten


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten