Rooster

Rooster Kerkdiensten april

 

1

8

15

22

29

Drempel-

dienst

Anton Krook

Elly Jansen

Cathy de Lege

Johan Jansen

Luwtje Slager

Koster

Hans Doeve

Hans Doeve

Hans Doeve

Hans Doeve

Hans Doeve

Kinderclub

Janine/

Kees Groot

Pasen, het graf is leeg

Ingrid van Henten

De liefde van God

Luwtje Slager

God schept de hemel en de aarde

Marieke van der Veen

Adam en Eva

Wenda Lamme

Kaïn en Abel

Schriftlezing

Jantine Augustijn

Johan Jansen

Rianne van Henten

Luwtje Slager

Jaap Augustijn

Koffie

schenken

Jantine en Jaap Augustijn

Johan en Elly Jansen

Trees en Gert-Jan Lamme

Anton en Sandra Krook

Tom Krook

Gerben van Henten

Overige activiteiten

  3 april      Kerkeraad

10 april      20.00 uur    Gemeentevergadering 

 

Kinderlied  Opwekking voor kinderen 113: Geef nooit op!

Lied van de maand  Zoals de zon steeds hoger rijst