5

12

19

26

 

Drempel-

dienst

Trees Lamme

Betske van Henten

Anton Krook

Elly Jansen

 

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

 

Kinderclub

Marieke van der Veen

De tabernakel

Wenda Lamme

Het gouden kalf

Janine/Kees Groot

De schat en de parel

Luwtje Slager

Gelijkenis van de veront-schuldigingen

 

Schriftlezing

Jaap Augustijn

Petra de Joode

Daan van der Veen

Peter Slager

 

Koffie

schenken

Branda en Jan van Ree   

Jantine en Jaap Augustijn

Johan en Elly Jansen

Suna en Henk Braber

 

Overige activiteiten

5 november Gemeentelunch

7 november kerkeraad

 

Kinderlied  Opwekking voor kids 241/Hemelhoog 612:

                         Van A tot Z

Lied van de maand     Zingend Gezegend 261:

                                              Als ik niet zou geloven


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten