Rooster

Rooster mei 2017

Rooster Kerkdiensten mei

 

7

14

21

25

Hemelvaart

28

Hervormde Kerk

Drempel-

dienst

Anton Krook

Elly Jansen

Cathe de Lege

Ingrid van Henten

Johan Jansen?

Koster

René van Henten

Ton Krook

Aart van Henten

Aart van Henten

 

Kinderclub

Marieke van der Veen

Wenda Lamme

Janine/Kees de Groot

Luwtje Slager

Ingrid van Henten?

Schriftlezing

Rianne van Henten

Jaap Augustijn

Petra de Joode

Peter Slager

Daan van der Veen

Koffie

schenken

Patrick en Ingrid van Henten

Marieke van der Veen Petra de Joode

Peter en Luwtje Slager

Kees-Jan en Janine Groot

 

Overige activiteiten

6 mei          Jaarvergadering Steun Oost-Soemba

9 mei          Kerkenraad

13 mei        Planten- en boekenmarkt

17 mei        Gemeenteavond

Kinderlied   Evangelische Liedbundel 466 Onze Vader

 

Lied van de maand  Evangelische Liedbundel 173

                                          Jezus U bent het licht in ons leven