Rooster

Rooster november 2016

Rooster Kerkdiensten november
 

6

13 20 27  

Drempel-

dienst

Trees Lamme Betske van Henten Anton Krook Elly Jansen  
Koster Ton Krook Ton Krook Ton Krook Ton Krook  
Crèche Hannah Augustijn  Aimée Sijben Mariska Krook Floris Groot

Gerben van Henten

Tessa Krook

Marieke van der Veen

Lucas Slager

 
Kinderclub

Tom Krook

Opstand in Efeze

Wenda Lamme

Hagar

Janine Groot

Job

Luwtje Slager

Paulus op de Areopagus

 
Schriftlezing Luwtje Slager Jantine Augustijn Johan Jansen Peter Slager  

Koffie

schenken

Rene van Henten  Wenda Lamme  

Klaas en Tanny Koomen

Arno en Karin Sijben

Daan van der Veen

Jeffrey van der Bijl

 

Overige activiteiten

3 en 23 november       Bijbelclub Loosdrecht

 

Tienerlied

Evangelische Liedbundel 508

 

 

When I see the stars that shine above

 

Lied van de maand    Opwekking 629   Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn