Rooster

Rooster Kerkdiensten december 2013


 Rooster Kerkdiensten december

 

1

8

15

22

29

Drempeldienst

Luwtje Slager

Johan Jansen

Trees Lamme

Betske van Henten

Elly Jansen

Schriftlezing

Petra de Joode

 

Daan van der Veen

Peter Slager

Jantine Augustijn

Luwtje Slager

Koster

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Ton Krook

Crèche

Anton Krook Mariska Krook

Marieke v/d Veen
Gerben van Henten

Rianne van Henten

Tom Krook

Martijn van Henten

Lucas Slager

Patrick van Henten  
Hannah Augustijn

4 plus

Janine Groot

Ingrid van Henten

Loes van der Honing

Marieke van der Veen

Janine Groot

7 plus

 

Karin Sijben

 

Luwtje Slager

 

Koffie
schenken

Kees-Jan en Janine Groot

 

Johan en Inge Krook

 

Elmi en Ben Lamme

 

Branda en Jan van Ree   

 

Johan en Elly Jansen