Skip to main content

Privacyverklaring

EU vlaggen

Onze privacyverklaring is nog "in bewerking".

De NGK Loosdrecht hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Over het waarom van informatievastlegging en besloten of openbare publicatie en verspreiding daarvan

Om als kerkelijke gemeente te kunnen (voort)bestaan en te kunnen functioneren verzamelen wij (persoonlijke) gegevens van onze leden en publiceren wij intern (binnen de kerkelijke gemeente) en extern (openbaar), informatie over de kerkelijke gemeente en de leden.

Het wel en wee van de kerkelijke gemeente en van de leden leggen wij vast in verslagen (zoals notulen van (vergaderingen, verslagen van gemeenteactiviteiten) en nieuwsartikelen (voor de website, het maandblad en de nieuwsbrieven/-mails). Deze verslagen en artikelen bevatten foto's en video's van onze gemeenteactiviteiten en bijeenkomsten.

De gegevens die wij verzamelen en de verslagen en nieuwsartikelen die wij maken houden verband met de volgende zaken:

 • Onze ledenadministratie, gericht op het verwerken van de financiële bijdragen van de leden (en niet-leden)
 • Ledenlijst en smoelenboek, ten behoeve van de interne communicatie en ter bevordering van onderlinge communicatie en sociale interactie tussen leden
 • Communicatie en PR gericht op verspreiding van het evangelie, ledenwerving, fondswerving en werving van bezoekers van de diensten en andere gemeenteactiviteiten.

 

Geen inzage van persoonlijke gegevens door derden. Zorgzame, veilige en vertrouwelijke omgang door bestuurders en beheerders

Wij geven/verkopen geen persoonlijke gegevens aan andere partijen.

Inzage door anderen in onze verzameling persoonlijke gegevens zullen wij alleen toestaan indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bestuurders (kerkenraadsleden), de penningmeester en andere aangestelde beheerders van onze informatiesystemen hebben toegang tot de persoonlijke gegevens. Om op de vertrouwelijke omgang met de persoonlijke gegevens toe te kunnen zien hebben zij een vertrouwelijkheidsverklaring getekend en verklaard dat zij als 'goed huisvader' zullen omgaan met de  gegevensverzamelingen en de systemen waarmee deze gegevensverzamelingen worden opgeslagen en beheerd.

 

Gegevens die wij verzamelen en opslaan

Het gebruik van cookies door onze website kunt u toestaan of weigeren (dan worden ook de cookies die onze website op uw PC/telefoon/tablet plaatst gewist). U kunt uw keuze altijd weer wijzigen. Zie de Cookieverklaring.

Websitebezoeker (zonder account op de website)

Van de bezoeker zonder account op onze website worden geen gegevens verzameld, noch vastgelegd door de website. Indien het contactformulier op de website wordt ingevuld wordt de opgegeven (persoonlijke) informatie per beveiligde mail verstuurd naar de kerkenraad (secretaris).

 

Websitebezoeker, ingeschreven voor één of meer nieuwsbrieven

De website biedt de bezoeker de mogelijkheid zich aan of af te melden voor het ontvangen van één of meer van onze nieuwsbrieven. De daarbij opgegeven (persoonlijke) informatie wordt door de website bewaard. Bij verzending van een nieuwsbrief wordt deze informatie aangevuld met informatie over het tijdstip waarop de ontvanger de nieuwsbrief heeft gelezen en het aantal malen dat de nieuwsbrief is gelezen.

 

(Oud-)gemeenteleden en vrienden (met account op de website)

In principe hebben alle gemeenteleden (en ook oud-leden en vrienden indien zij dat wensen) een account op de website. Daarmee hebben zij toegang tot het besloten gedeelte van de website en inzage in alle (persoonlijke) profielinformatie van alle leden.

De profielinformatie omvat:

 • Voornaam, achternaam
 • Adres, emailadres, woonplaats
 • Telefoonnumers
 • Profielfoto
 • Functie(s) binnen de gemeente.

Alle gemeenteleden worden in beginsel op de mailinglijsten geplaatst. 

 

Gemeenteleden, vrienden/sponsoren

Om de financiële bijdragen van gemeenteleden en vrienden/sponsors te kunnen administreren wordt gebruik gemaakt van een boekhoudsysteem en van lijsten met contactinformatie.

De informatie omvat:

 • Voornaam, achternaam
 • Bedrijf/Organistie (optioneel)
 • Adres, postcode
 • Emailadres
 • Woonplaats
 • Telefoonnumer
 • Opmerking (optioneel)
 • Betaalgegevens (bank, bankrekeningnummer)

Gemeenteleden die akkoord gaan met deze privacyverklaring geven ter ondersteuning van het werk en goed functioneren van de gemeente toestemming voor openbare publicatie van foto's en video's die gemaakt worden tijdens gemeenteactiviteiten (zoals kerkdiensten, gemeentevergaderingen en andere bijeenkomsten en activiteiten).

De kerkenraad informeert de beheerders over het wel of niet akkoord zijn van de leden en vrienden/sponsoren.

 

Wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Bezoekers (leden en niet-leden van de gemeente) van de website kunnen hun abonnementen op de nieuwsbrieven (dat wil zeggen opname in één of meer mailinglijsten) zelf op de website wijzigen.

Bezoekers van de website met een account op de website (leden, vrienden/sponsoren) kunnen de profielinformatie bekijken, wijzigen en eventueel het eigen account verwijderen (en daarmee wordt ook alle profielinformatie verwijderd).

Indien u de overige persoonlijk/persoonsgebonden informatie wilt wijzigen dient u per mail contact op te nemen met de kerkenraad. De kerkenraad zal dan actie ondernemen om de informatie te wijzigen of te verwijderen.

Daarbij geldt dat de kerkenraad en de penningmeester gehouden zijn aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van financiële (transactie) informatie.

 

Gegevensbeheer en beveiliging

De middelen (kennis, tijd en geld) van de kerkelijke gemeente zijn beperkt. De kerkenraad spant zich in om binnen deze beperkte ruimte het beheer en de beveiliging van gegevens zo goed als mogelijk is te regelen.

De financiële administratie wordt beheerd door de penningmeester, Johan Jansen, Hilversum. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ....

De website wordt beheerd door Josje Erkelens en Hans Doeve, Loosdrecht. Deze website is gebaseerd op een courant open source systeem (Joomla CMS) en voorzien van commerciële extensies voor het verbeteren van de beveiliging (inbraak, molest).

De website wordt gehost door de firma KorpadiSign, Kortenhoef.KorpadiSign voldoet aan de regels voor privacy en beveiliging zoals geduid in de AVG.