Skip to main content

Beleidsplan Veilige Kerk – NGK Loosdrecht

Steunpunt kerk en werkDe afgelopen jaren is er in de maatschappij veel gebeurd als het gaat om het thema seksueel misbruik. De enorme media-aandacht rondom #MeToo is daar een sprekend en schrijnend voorbeeld van! Op verschillende manieren is gebleken hoe vaak misbruik voorkomt op allerlei plaatsen in onze samenleving, en ook hoe verstrekkend de gevolgen zijn voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen. Helaas gaat het thema seksueel misbruik niet aan de kerken voorbij. Ook binnen kerkelijke relaties komt grensoverschrijdend gedrag voor. Wat een plek van geborgenheid, veiligheid en naastenliefde behoort te zijn, is dat in de praktijk dikwijls niet gebleken.

Als Nederlands Gereformeerde Kerk van Loosdrecht willen wij een veilige plaats zijn. De liefde van Jezus Christus roept ons op om het leven van de naaste voluit te respecteren. Grensoverschrijdend gedrag past niet bij die roeping. Daarom zetten we ons actief in voor veiligheid door het bespreekbaar maken van dit onderwerp, te werken aan bewustwording en preventieve maatregelen te nemen. In dit beleidsplan zetten wij uiteen welke stappen we al hebben genomen hoe we dit beleid in de toekomst willen vormgeven.

 

 
  Download het document "Beleidsplan Veilige Kerk – NGK Loosdrecht"