Voorstellen

Het Kerkgebouw

NGKL kerkgebouww800

Wat we weten uit de notulenboeken is het volgende:

Het gebouw is in gebruik genomen als kerk in 1836. Het is een verbouwde boerderij, eigendom van diaken W. Karsemeijer, en maakt deel uit van de hofstede Oranjelust. Het gebouw is in die tijd half zo klein als het huidige kerkgebouw. Dit is nu nog te zien aan de stenen die gebruikt zijn voor de binnenmuur.

Rond 1868 is het gebouw aan vernieuwing toe. Jammer genoeg zijn de gegevens uit het notulenboek erg fragmentarisch, waardoor niet duidelijk wordt wat er allemaal precies gedaan is. Uit de notulen van 8 december 1869 weten we dat op de eerste zondag van het nieuwe jaar een open schaal collecte wordt gehouden om de gemaakte kosten te dekken voor de verbouwing, schildering en verlichting van het kerkgebouw.

Het kerkgebouw is naar achteren uitgebouwd, waardoor de oppervlakte wordt verdubbeld. Ook komen er nieuwe stoelen en banken, een doophek, en een ouderlingen en predikantsbank. De kosten bedragen Fl. 1.880,90 De verbouwing is uitgevoerd door Jasper Daams uit Nieuw-Loosdrecht.

Ter gelegenheid van de verbouwing is in de voorgevel een gedenkplaat ingemetseld

Op voorstel van W. Karsemeijer wordt er een aantal teksten geplaatst op en binnen het kerkgebouw.

In de gevel komt te staan: "De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen"; Matt. 16 : 18.

Aan het klankbord: "Eben Haëzer". 1 Sam. 7:12

Aan het portaal: "Zijt niet alleen hoorders, maar daders des Woords"; Jac.1:22a.

Op het hek komt de naam van de hofstede waartoe het kerkgebouw oorspronkelijk behoorde: "Oranjelust".

Nu, vele jaren later, is er het één en ander aan het interieur veranderd. Het doophek en de ouderlingen en predikantenbank zijn verwijderd. Ook alle aangebrachte teksten zijn er niet meer. Een aantal banken is verwijderd om plaats te maken voor de avondmaalstafel en de grote potkachel die in het midden van de kerk stond is verdwenen. Toch hebben deze veranderingen geen echt grote inbreuk gemaakt op de eenvoudige originaliteit van het interieur.

In de jaren zestig van de vorige eeuw is de kosterswoning, die zich aan de voorkant naast de kerk bevond, gesloopt en is er een nieuwe pastorie gebouwd. De laatste opknapbeurt heeft aan het eind van de jaren negentig plaats gevonden. Met veel mensen uit de eigen gemeente is het gebouw van binnen en van buiten geschilderd. Het dak is vernieuwd en het orgel is gerestaureerd. De consistorie was al eerder opgeknapt en het naastgelegen gebouw dat gebruikt werd als kleuterschool is vergroot en volledig gerenoveerd. Het doet nu dienst als verenigingsgebouw.