Voorstellen

Geschiedenis

2011 01 NGK-L-Reunie-221


De geschiedenis van onze gereformeerde kerk in Oud-Loosdrecht begint in 1835. Landelijk begint de Afscheiding in 1834 in Ulrum, waar Ds. Hendrik de Cock zich met zijn gemeente afscheidt van de Nederlands Hervormde Kerk. Op 14 juli 1835 ontvangt de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk een brief waarin een tiental leden meedeelt zich te zullen afscheiden. Ongeveer 3 maanden later wordt er door de afgescheidenen een gemeente gevormd met gekozen ambtsdragers. Dan worden ook regelmatig kerkdiensten belegd.

De overheid verbiedt echter het houden van godsdienstoefeningen buiten de bestaande en door de overheid erkende kerken om. Soldaten worden ingekwartierd om dit dit verbod te handhaven, bijeenkomsten worden uitééngejaagd en sommige leden belanden zelfs in de gevangenis. Ook worden er in die tijd kerkdiensten gehouden op het water om de zo de militairen te ontlopen. Op 21 januari 1841 wordt de gemeente door de koning erkend en is dan vrij kerkdiensten te houden in hun eigen kerkgebouw onder de naam Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Gemeente.

In 1869 verenigen de erkende Christelijk Afgescheidene Kerken zich met de niet erkende zogenaamde Kruisgemeenten tot de Christelijke Gereformeerde Kerk.

In 1886 vindt de Doleantie plaats. Een groot aantal kerken die zich verzetten tegen de, in hun ogen, toenemende vrijzinnigheid binnen de Nederlands Hervormde Kerk komen als "dolerenden" (klagenden) buiten het kerkverband te staan. Zij verenigen zich tot de Nederduits Gereformeerde Kerken.

In 1892 verenigen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederduits Gereformeerde Kerken zich onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland.

Voor de gemeente hier had de Doleantie geen gevolgen. Wel is er in Nieuw-Loosdrecht, waar de Afscheiding geen voet aan de grond kreeg, een dolerende Gemeente ontstaan. Na de vereniging van 1892 is tussen Oud- en Nieuw-Loosdrecht een goede verstandhouding ontstaan.

Binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland komt het tot een scheuring rondom de leer van de doop. Ook hier in Oud-Loosdrecht, waar op 27 juli 1945 het grootste gedeelte van de gemeente zich vrij maakt. Zo ontstaat de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Ook in deze kerk komt het in 1969 tot een breuk en ontstaan de Nederlands Gereformeerde Kerken. Sinds die tijd is de gemeente een streekgemeente en komen de leden uit het hele Gooi.

Voorgangers
Sinds het ontstaan van de gemeente is deze gediend door 26 predikanten. De eerste, ds. A.S. Entingh, is bevestigd op 10 april 1853, de laatste predikant, ds. L.A. van Baardewijk werd bevestigd op 10 september 2000 in hetzelfde kerkgebouw waar de eerste Afgescheidenen hun diensten hielden.