Voorstellen

8 november: Welkom in de kerk

Jij hebt/jullie hebben je opgegeven voor het bijwonen van de dienst op 8 november.
Wij verwachten 28 broeders en zusters in de kerk, exclusief voorganger J. W. Ploeg en organist Jan. 
De indeling staat schematisch op het plaatje hieronder (en in de mail ook als bijlage).  

 

2020 11 08 Indeling kerk

Bij de verscherping van de coronaregels is ook de groepsgrootte buiten naar maximaal 2 personen gegaan. Ook wij als gemeente willen ons daaraan houden. Daarom vragen wij iedereen na de dienst de ontmoeting met elkaar te beperken tot een enkele groet en daarna te vertrekken. De kerkenraad is zich bewust van het belang van de onderlinge ontmoeting. Toch vragen we allen voorlopig het bovenstaande aan te houden, waarbij we hopen dat dit maar zeer kort noodzakelijk zal zijn.

Wij willen als kerk ook graag gehoor geven aan het dringende advies van de regering om mondkapjes te dragen in binnenruimtes. Wij vragen dan ook om bij binnenkomst en als je weer naar buiten gaat een mondkapje te dragen. Op de eigen plek, tijdens de dienst kan het mondkapje af.


Vergeet niet om na de dienst (al) je boeken, blaadjes, pennen, etc. mee naar huis te nemen. (Neem zonodig een tas(je)mee).