Skip to main content

Voorstellen

Landelijk kerkverband

NGK logo 2008 groot
Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

De Nederlands Gereformeerde Kerken vormen met 90 aangesloten kerken en ruim 32.000 kerkleden een van de kleinere kerkverbanden in Nederland. Het zijn gereformeerde kerken met evangelische trekken.

Als Nederlands Gereformeerde Kerken staan we in de traditie van de Reformatie: we aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving en hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats. Ook is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

De Nederlands Gereformeerde Kerken leggen veel nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk. Dat leidt er toe dat er nogal wat verschillen zijn tussen de ene en de andere plaatselijke gemeente, vooral in de vormgeving van de diensten, die varieert van traditioneel gereformeerd tot eigentijds evangelisch. Toch werken we als kerken regionaal en landelijk op tal van vlakken samen, in het besef dat we onze eenheid in Jezus Christus vinden, door God aan elkaar gegeven zijn en elkaar nodig hebben in tal van dingen die een plaatselijke kerk nu eenmaal niet op haar eentje kan.