onzichtbarevriend poster
- ds. Auke Siebenga

Ik denk dat meerderen van ons de docu van Hans Busstra hebben gezien. Een indringende documentaire waarin Hans de kijker meeneemt in zijn zoektocht. Zijn zoektocht gaat over de vraag naar de zekerheid van geloof in God. De filmer heeft dat niet gevonden in alle antwoorden van de kerk, niet in de bijbel. En nu zoekt hij naar een teken van leven van Jezus zelf als 'onzichtbare vriend', hier en nu.

If-God-Loves-You-And-Forgives-All-Your-Mistakes
- ds. Auke Siebenga

Ik werd er koud van – en toen warm. In de dienst over vergeving lieten de jongeren een filmpje van Corry ten Boom zien. Corry vertelde hoe ze jaren na de oorlog iemand ontmoette uit het concentratiekamp. Wel iemand van de onderdrukkers en beulen. En deze man was christen geworden. Ze vertelt dat deze man vroeg om vergeving – en ze kon het niet. Ze voelde zich koud worden. Tot ze dacht aan de tekst: God heeft zijn liefde uitgestort in onze harten, door de heilige Geest, Romeinen 5:5.

gemeentedag 025w400- ds. Auke Siebenga

Het is een indrukwekkende film – het maakt duidelijk dat mensen zo kunnen ontaarden dat het hele leven wordt ontwricht. En dat God zegt: dit leven is zo verziekt en bedorven. Ik vernietig alle mensen.

Vanuit ons menselijk perspectief zijn sommige dingen wel herkenbaar. Dat er plekken en tijden zijn waarin het leven een hel is, dat zien we in het verleden en in ons heden. 

wijsheid-salomo
- ds. Auke Siebenga

Wijsheid is een bepaalde manier van denken en doen die het leven helpt. Die in specifieke situaties een richting wijst die leven bevordert voor mensen. Wijsheid is niet gemakkelijk. Wat in de ene situatie wijs is, werkt niet zomaar in de andere situatie. Je moet je niet laten meeslepen door je eigen verlangens, door de druk van de groep, door de bling-bling. Maar je hebt oog voor meerdere kanten, voor rechtvaardigheid en je weet te kiezen voor de belangen van betrokkenen.

Wat vraagt wijsheid?

Opstanding-Kruis
- ds. Auke Siebenga

Opgestaan – en een nieuw leven aangegaan!

Die ongelooflijke, verrassende en overweldigende opstanding van Jezus Christus – het heeft iedereen overrompeld. Niemand rekende er nog op. Maria van Magdala was verblind door verdriet, de vrienden van Jezus geloofden haar eerst niet. 
Het is ook ongelooflijk. Wij hebben alleen de ervaring dat geliefden ons ontvallen, iedere dag sterven er mensen. Daar staat het getuigenis van Jezus' opstanding loodrecht op.

Hooglied M Chagallw400
- ds. Auke Siebenga

Ieder mens is relationeel aangelegd. Want geen mens komt op de wereld zonder een vader en een moeder. En vervolgens wordt iedereen gevormd in het netwerk van gezin, relaties en invloeden. Er zijn ook in Nederland gezinnen waarin negatieve invloeden overheersen. We lezen genoeg over misbruik en geweld in een gezin, meisjes/vrouwenhandel, onderdrukking. Zulke invloeden doen een mens geen goed – het slachtoffer niet, maar ook de dader niet. Het slachtoffer wordt beschadigd, de dader ontmenselijkt.

huis-wonen

- ds. Auke Siebenga

Wat woont er in ons, in jou? Beelden en woorden die gevoelens in je oproepen. Beelden die je zelf graag ziet, woorden die je liever ontvlucht. We worden gevormd door zoveel invloeden buiten onze macht. Je hebt je erfelijke aanleg, je vader en moeder, je broers en zussen, je schooljaren, vrienden, vriendinnen. Ze geven je soms beelden en woorden die je altijd bij blijven, of je het nu leuk vindt of niet.

Ernst Josephson. - David och Saul detail

- ds. Auke Siebenga

Mensen verzuchten wel eens – was er maar een sterke man. En dan denk je aan de landen van de Arabische Lente. Ze hebben een sterke man weggejaagd – en willen vervolgens een democratisch gekozen sterke man. In Nederland schijnen ook al veel mensen een sterke man te willen. Wat zou het resultaat zijn? 

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten