Wij nodigen u/jou van harte uit voor het gemeente-opbouwproject waarmee we in februari van start willen gaan. Omdat het vervelend is om steeds u/jou te schrijven, houden we het op 'u' maar we bedoelen jullie allemaal!

U heeft over dit project al kunnen lezen in het kerkblad van januari. Op vier vrijdagavonden willen we in vier groepen bij elkaar komen rond het boekje van ds. Philip Troost: 'Open Lijnen, een cursus in omgaan met God en met elkaar'. Het eerste deel 'omgaan met God' hebben we zo'n drie jaar geleden behandeld. De komende periode buigen we ons samen over het tweede, het B-deel van het boekje, dat als titel heeft 'Liefde kun je leren'.

Het boekje Open Lijnen heeft u als het goed is nog van de vorige keer. Als dat niet zo is, laat het ons dan even weten, misschien 'zwerven' er in de gemeente nog wat boekjes.

Liefde is iets dat zich moet bewijzen in de praktijk. Mooie woorden over liefde klinken hol, wanneer die liefde niet merkbaar is in hoe we met de ander omgaan. Juist de dagelijkse omgang met God en met elkaar is de hartslag van de christelijke gemeente. Een boeiend onderwerp!

De vorm is dezelfde als die in het eerste deel van Open Lijnen, met veel vragen en opdrachten voor persoonlijke en gezamenlijke verwerking.

Het is de bedoeling dat we de hoofdstukken thuis lezen en voor onszelf uitwerken. Op wekelijkse bijeenkomsten slaan we sámen de bijbel open en praten we door over onze persoonlijke bevindingen. Als het enigszins mogelijk is zullen we ook proberen om aspecten van de thema

's zondags in de dienst aan bod te laten komen.

We hebben de gemeente verdeeld in vier groepen. De groepsindeling (en gastvrouw/-heer per groep) treft u bijgaand aan. De bijbelkring Loosdrecht vormt één van de vier groepen. Zij regelen onderling zelf tijdstip en plaats van samenkomen. Voor de andere groepen geldt dat zij op de vrijdagavonden in februari samen zullen komen.

Omdat er tien hoofdstukken zijn, hebben we combinaties bedacht.

Rooster Open Lijnen

1e avond

vrijdag   1 februari

Hoofdstuk 2 en 7

2e avond

vrijdag   8 februari

Hoofdstuk 4 en 9

3e avond

vrijdag 15 februari

Hoofdstuk 5 en 8

4e avond

vrijdag 22 februari

Hoofdstuk 10

 

Hieronder de hoofdstukken op rij. De hoofdstukken waar 'zelfstudie' bij staat, komen niet aan bod op de gezamenlijke avonden.

 


Overzicht Open Lijnen

Hfd.st.

Titel

Toelichting

1

De liefde is uit God.

1 Joh. 4:7

(Zelfstudie)

Wat ìs nu eigenlijk liefde? Over eros en agapè.

2

Liefde, opdracht aan geliefden.

 1 Joh. 4:11

In hoeverre weet je jezelf geliefd door God? Wil je groeien in liefde, dan moet je groeien in  geliefd wòrden!

3

Liefde kwetst niemands gevoel

1 Kor. 13:5

(Zelfstudie)

Persoonlijke voorbeelden zoeken.

4

Liefde zoekt zichzelf niet

1 Kor. 13:5

Over oordelen en beweegredenen: Hoe geïnteresseerd ben je werkelijk in de ander?

5

Liefde is blij met de waarheid .

1 Kor. 13:6

Wat ìs waarheid? Waarheid moet je doen. Wat betekent dat? Hoever moet je gaan voor de  waarheid? Over complimenten en kritiek.

6

Liefde drijft de vrees uit.

1 Joh. 4: 18

(Zelfstudie)

Een heel persoonlijk hoofdstuk.

7

Je naaste liefhebben als jezelf.

Matteüs 22: 39

Over je zelfbeeld en zelfaanvaarding.

8

De liefde bedekt alles. 1 Kor.13:7

Dus: zand erover? Of toch niet?

9

Oor en mond in dienst van de liefde.

Jak. 1:19 

Een heel praktisch hoofdstuk.

10

Het risico van de liefde.

Matteüs 5: 18-42

Oog om oog, tand om tand... "maar IK zeg u"...  over de kracht van de kwetsbaarheid en over  gezonde assertiviteit.

 

In de bijlage bij deze brief kunt u zien waar u bent ingedeeld en bij wie in elk geval de eerste avond zal plaatsvinden. Alle avonden beginnen om 19.45 uur met een kopje koffie of thee.

Heeft u vragen? Bel gerust of schiet één van ons even aan op ’t kerkplein ...

Heel graag tot ziens op 1 februari aanstaande!

Peter Slager en Petra de Joode.


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten