Gebedsbriefje-Lijdensperiode2013
Wat me deze maand is bijgebleven zijn de gesprekken die hebben plaatsgevonden op basis van het project open lijnen. De gedachte dat je iedere dag eens in de spiegel moet kijken om te zeggen wat je voelt bij je eigen spiegelbeeld. Heb je jezelf wel aanvaard? Ben ik iemand die er mag zijn? Je bent een schepsel van God: gewild en geliefd door God. Om liefde te kunnen leren moet je jezelf leren aanvaarden.

Goede gedachten om mee bezig te zijn. Aan de andere kant zijn er ook onderwerpen geweest waar we als groep minder uit wisten te komen. Het bedekken(overspannen) van het gevoel van onrecht dat je is aangedaan. Mensen kunnen vast komen te zitten in het gevoel dat hen onrecht is aangedaan. Het is dan moeilijk om te bedenken hoe liefde dat kan overspannen.

Tegelijk is er ook gesproken over vele andere onderwerpen waar je op komt doordat je als groep open komt te staan voor de ander. Dat levert waardevolle gesprekken op die niet altijd over het onderwerp gaan maar waar de liefde van God leidend in is. Ik hoop dat  we zo naar elkaar en God toe groeien.

Deze maand is Gerk Slager geopereerd. De operatie is geslaagd, maar hij moet wel een tijdje rustig aan doen. Lammy van Norden heeft al een tijd last van kortademigheid. Na een aantal onderzoeken is besloten dat zij nu toch opgenomen moet worden in het ziekenhuis om de oorzaak van de problemen verder te onderzoeken. Laten wij voor hen beiden bidden.

Deze maand is broeder Ab Strating 88 jaar geworden. Hij en zijn vrouw ervaren ‘de last de jaren’.  Hetzelfde geldt voor zuster Wil van der Veen die op 26 februari 86 jaar hoopt te worden. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden.

In de kerk ligt nu al een aantal weken het kruis met de gebedsonderwerpen. Alle predikanten die deze maand zijn komen preken hebben de tijd genomen om naar de gebedsonderwerpen te kijken en hebben het meegenomen in hun voorbeden. Ook u kunt zaken aandragen waarvoor we kunnen bidden of bidden voor de zaken die daar nu liggen. Bidden voor elkaar maakt ook dat u zich gedragen mag weten door de gemeente.                                                 

Jaap Augustijn


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten