Opstellen mededelingen               P. Slager

 

Contacten met:

Predikant                                         J. Augustijn
Redactie kerkblad                           P. Slager
Preekvoorziening                            D. van der Veen
Penningmeester                              J. Augustijn
Koster                                              D. van der Veen
Schoonmakers fam.A.E.Krook        Cie van Beheer
Zustercontact                                  Diaconie
Kerkelijk bureau                              Scriba
Organisten/ Klaas Koomen             D. van der Veen
Catechisatie                                    P. Slager
De Boei                                           D. van der Veen
Dobbers                                          S. Krook
7+-club en vertelclub                      S. Krook
Alpha-cursus                                   A. Siebenga

Commissies:

  Evangelisch Platform                    A. Siebenga
  Van Beheer                                   J. Augustijn
  Zending                                         J. Augustijn
  Activiteiten                                     P. van Henten
  Zonder naam                                 P. van Henten
  Liturgiecommissie                          A. Siebenga
  Publiciteit                                       D. van der Veen


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten