Opstellen mededelingen                   P. Slager

Contacten met

- Predikant                                         J. Augustijn

- Redactie kerkblad                            P. Slager

- Preekvoorziening                             D. van der Veen

- Penningmeester                              J. Augustijn

- Koster                                               A. van Henten

- Schoonmakers fam. A. E. Krook      Commissie van Beheer

- Zustercontact                                   R. de Haas

- Kerkelijk bureau                              Scriba

- Organisten/ Klaas Koomen             J. Augustijn

- Catechisatie                                     P. Slager

- De Boei                                            A. van Henten

- 7+-club en vertelclub                      P. van Henten

- Alpha-cursus                                    A. Siebenga

Commissies:

  - Evangelisch Platform                    A. Siebenga

  - Van Beheer                                               A. van Henten

  - Zending                                          P. Slager

  - Activiteiten                                    P. van Henten

  - Zonder naam                                 P. van Henten

  - Liturgiecommissie                         A. Siebenga

  - publiciteit                                      J. Augustijn

In deze vergadering was de werkgroep publiciteit uitgenodigd. Met de werkgroep, die bestaat uit Jeffrey van der Bijl, Martijn van Henten en Hans Doeve, is teruggekeken op het werk van de werkgroep in  2012 en is het jaarplan 2013 besproken.

Email-footerDe kerkenraad heeft veel waardering voor wat de werkgroep doet. De huisstijl is ontwikkeld en wordt zoveel mogelijk toegepast. Dit jaar zal dat ook zoveel mogelijk in het mailverkeer toegepast gaan worden. De publiciteit via aankondigingen, posters en persstukjes over bijzondere gebeurtenissen loopt goed. Voor dit jaar wil de werkgroep verder gaan met het ontwikkelen en moderniseren van de website. Zij zullen deze site voorlopig gaan beheren.

De voorzitter dankt de leden van de werkgroep voor hun inzet.

Opstellen mededelingen               P. Slager

 

Contacten met:

Predikant                                         J. Augustijn
Redactie kerkblad                           P. Slager
Preekvoorziening                            D. van der Veen
Penningmeester                              J. Augustijn
Koster                                              D. van der Veen
Schoonmakers fam.A.E.Krook        Cie van Beheer
Zustercontact                                  Diaconie
Kerkelijk bureau                              Scriba
Organisten/ Klaas Koomen             D. van der Veen
Catechisatie                                    P. Slager
De Boei                                           D. van der Veen
Dobbers                                          S. Krook
7+-club en vertelclub                      S. Krook
Alpha-cursus                                   A. Siebenga

Commissies:

  Evangelisch Platform                    A. Siebenga
  Van Beheer                                   J. Augustijn
  Zending                                         J. Augustijn
  Activiteiten                                     P. van Henten
  Zonder naam                                 P. van Henten
  Liturgiecommissie                          A. Siebenga
  Publiciteit                                       D. van der Veen

Gebedsbriefje-Lijdensperiode2013
Wat me deze maand is bijgebleven zijn de gesprekken die hebben plaatsgevonden op basis van het project open lijnen. De gedachte dat je iedere dag eens in de spiegel moet kijken om te zeggen wat je voelt bij je eigen spiegelbeeld. Heb je jezelf wel aanvaard? Ben ik iemand die er mag zijn? Je bent een schepsel van God: gewild en geliefd door God. Om liefde te kunnen leren moet je jezelf leren aanvaarden.

Wijkindeling 2017

     
D. van der Veen P. Slager J. Augustijn
     
Br. J.M. v.d. Bijl Zr. T. Bast-Oudshoorn Zr. Daphne Blokhuis
Zr. M. den Dunnen Fam. A. van Henten Fam. H. A. Braber
Br. J.Chr. Doeve + Zr. J. Erkelens Br. René v. Henten + Zr. Wenda Lamme Fam. K-J. Groot
Zr. H.P.C. de Haas van Voornveld Fam. K. Koomen Zr. A.A. van Henten-Bottelier
Fam. D. van Henten Zr. L.J. Kreuning-van Norden Fam. J.  Jansen
Fam. P.J. van Henten Fam. A.E. Krook sr. Zr. P. de Joode
Br. Benjamin van Henten Fam. J. de Lege Fam. A.E. Krook jr.
Br. Martijn van Henten Fam. A. van Norden Fam. B.G. Lamme
Fam. J.C. Krook Zr. L. van Norden-Oost Fam. G.J. Lamme
Zr. Emmy Lamme Zr. G.H.J. Oudshoorn-v. Doorn Fam. van Ree
Zr. J. Lamme-Kroon Br. A. Oudshoorn Fam. G. Slager
Zr. S. Laney-Voerman Fam.A. Siebenga Fam. A. Strating
Br. Enno v.d. Riet Zr. M.B. v.d. Veen Fam. P. Strating
Fam. P.H. Slager Zr Hannah Augustijn Br. H.E. v.d. Veen
Zr. Rianne van Henten Fam.J. Augustijn Fam. A.  Sijben
Zr. Gea van Henten Zr. Renske Augustijn Br. Bart Verhoeven
Br. Henk-Jan van Henten Fam.H.van Henten Dzn Br. D.J. v.d. Veen
Br. Gerben van Henten Zr. P.A. v.d. Veen Br. Tom Krook
Zr. L. v.d. Honing    
     

Gastleden

   
D. van der Veen P. Slager J. Augustijn
Zr. Mariska Bolten Zr. Mandy Andriessen Zr. Charlotte Blokhuis
Br. Kees Lamme + Zr. Marijke Bruinsma Zr. Christa Andriessen Zr. Susanne Blokhuis
  Zr. Rianne de Lege  

In deze vergadering heeft de kerkeraad stil gestaan bij het overlijden van zuster Meijers. Zij bezocht al geruime tijd niet meer de diensten, maar leefde wel mee met de gemeente. Zij is rustig ingeslapen.

De kerkeraad heeft teruggekeken op de afgelopen decemberperiode. Een mooie kerstdienst voor de hele gemeente. Zo is de dienst op 25 december door velen ervaren. Ook de middagbijeenkomst, met gasten, is door de meesten positief ervaren. Wel besluit de kerkeraad de laatste “kunst”- bijeenkomst niet binnenkort te plannen, maar pas in december 2013. De laatste gaat namelijk over kerst.

De attestaties  van broeder en zuster Thomas en Ellen Vel Tromp zijn verzonden. Zij zijn overgegaan naar de GKV te Utrecht.

Wij nodigen u/jou van harte uit voor het gemeente-opbouwproject waarmee we in februari van start willen gaan. Omdat het vervelend is om steeds u/jou te schrijven, houden we het op 'u' maar we bedoelen jullie allemaal!

U heeft over dit project al kunnen lezen in het kerkblad van januari. Op vier vrijdagavonden willen we in vier groepen bij elkaar komen rond het boekje van ds. Philip Troost: 'Open Lijnen, een cursus in omgaan met God en met elkaar'. Het eerste deel 'omgaan met God' hebben we zo'n drie jaar geleden behandeld. De komende periode buigen we ons samen over het tweede, het B-deel van het boekje, dat als titel heeft 'Liefde kun je leren'.

Het boekje Open Lijnen heeft u als het goed is nog van de vorige keer. Als dat niet zo is, laat het ons dan even weten, misschien 'zwerven' er in de gemeente nog wat boekjes.

Kerst Loosdrecht 009
Het nieuwe jaar is begonnen. Met kerst zijn we begonnen met het thema ‘liefde’. Dat thema wordt verder uitgewerkt in het project ‘Open lijnen’ en de evangelisatiebijeenkomst op 27 januari. Samen zingen en luisteren naar het verhaal van Herman Haan zal ons de liefde van God dichtbij doen brengen.  Het project Open lijnen waarbij we de liefde van God willen ervaren en dat met elkaar willen bespreken start in februari. 

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten