Nota bene

Het is niet eerlijk ...

IJdelheidWie heeft dat als kind nooit gezegd of gedacht? Als je als laatste een koekje kreeg, als je zus of broer wel mee mocht – maar jij niet. Als je vriend wel voor een feestje is uitgenodigd – en jij niet. Of als er in je leven allerlei dingen moeite kosten en niet lukken. En anderen lijken alleen maar succes te hebben. Als de belasting veel van wat je verdient – opvraagt. Als in een land de regering allerlei baantjes gunt aan vriendjes en of familie. Het is niet eerlijk.

In lang vervlogen tijden was het niet anders. Daarover schrijft iemand enkele gedachten in een boek uit de bijbel: Prediker of, zoals ik ook wel noem: Spreker. Deze man heeft het leven onderzocht op consistentie, op houvast, op een duurzame vooruitgang. Hij heeft het niet gevonden. Dat maakt hem depressief – en dan onderzoekt hij het leven fenomenologisch – al in pakweg 500 voor Christus. Hij gaat er eens voor zitten om het leven goed te bekijken.

Hij meldt ons als lezers verschillende dingen. En wat is het eerste wat hij noemt: Het leven is fundamenteel onrechtvaardig. Waaraan dat hij ziet? Hij noemt 3 inzichten. Allereerst wordt de plek waar recht gesproken en recht gedaan wordt beheerst, niet door het recht, maar door het onrecht! Dat is toch tegen je verwachting, dat gaat in tegen wat je wilt zien, dat is absurd!

En toch – als rechtvaardigheid geen probleem was – waren er geen wetten nodig, was er geen gerechtshof om conflicten recht te zetten. Dat is al de basis. En als je dan verder kijkt – zijn lang niet alle wetten voor iedereen rechtvaardig. Hoeveel wetten worden niet bijgesteld of afgeschaft – omdat ze niet rechtvaardig zijn? Omdat de wetgever geen visie heeft op rechtvaardigheid voor iedereen. Omdat hij/zij alleen het belang ziet van een (zijn) kleine groep. Of rechters die worden beïnvloed. Zij interpreteren de wet – hoe doen zij dat?

Een ander punt is dat eerlijke mensen niet langer leven door hun eerlijkheid – dan oneerlijke mensen. Of dat oneerlijke mensen meer tegenslag hebben dan eerlijke mensen.

En het derde is dat je bij een begrafenis ook niet kunt zien dat de eerlijke, goede mensen een betere begrafenis krijgen. Er is een fundamentele oneerlijkheid in het leven – waar je eerlijkheid verwacht. De bijbel staat bol van het besef van die scheve verhouding. En ze laat ook verschillende reacties van mensen zien op het onrecht. Wil je meelezen? Lees Prediker 3:16-22, 7:15-20, 8: 10-15 Wat doet deze Spreker daarmee? Dat is iets voor een volgende keer.

Auteur: ds. Auke Siebenga