Nota bene

Doorbraak

doorbraakSoms hoop je op een doorbraak. Een doorbraak in medisch onderzoek van ziektes zoals MS en ME. Of in het kankeronderzoek. In de politiek was er een voorstel in de impasse tussen Israël en de Palestijnen. Maak een corridor, een doorbraak tussen de Palestijnse gebieden, dwars door Israëlisch grondgebied. Dat geeft meteen aan dat het werkelijk een doorbraak zou zijn. Wanneer Israël zoiets zou toelaten, zouden ze hun angst voor de Palestijnen deels opzij zetten.

Wat is er veel behoefte aan een doorbraak in vastgelopen verhoudingen, in vredesoverleg, in de verhouding tussen arm en rijk.
Op deze wereld, in dit leven zijn er telkens weer nieuwe doorbraken nodig – omdat wij mensen telkens weer vastlopen.

De opstanding van Jezus was ook een doorbraak – na zijn verloren missie. Zo lijkt het voor de buitenkant. Want zijn dood aan het kruis – was dat niet de werkelijke doorbraak? Hij verloor zijn leven – en tegelijkertijd was zijn overgave de doorbraak die God ons geeft.

Een doorbraak waarbij alle breuken in het bestaan in één keer worden blootgelegd en geheeld. Dat is het bijzondere van de bijbel – niet zomaar een reeks leerzame en bijzondere en menselijke verhalen. Door alle tijden heen blijkt telkens weer dat onder alle gebreken in het leven één belangrijkste breuk de anderen veroorzaakt.

En dat is de breuk met God, die ooit begon, zoals de Genesisgeschiedenis laat zien, tussen twee mensen en God. En die breuk heeft zich vanaf dat moment voortgezet in het leven van alle mensen. Die breuk uit zich doordat mensen zelf goden maken en zich overgeven aan allerlei krachten uit de natuur. Die breuk komt naar voren in de zucht van mensen om zelf uit te maken wat goed is.

En alle herstelwerk ten spijt – wij mensen kunnen de hemel vanaf de aarde niet openbreken. God heeft zelf een doorbraak voorzegd in die impasse tussen God en mensen. En wat is die doorbraak onverwacht! En hoe blijkt die doorbraak ook werkelijk diepgaand. Want het gordijn tussen het allerheiligste en de voorhal – afscheiding tussen God en mensen – scheurt totaal door midden op het moment dat Jezus sterft. Het is de aankondiging van de doorbraak die ook doorzet – in de opstanding, in Jezus' verschijningen, in Jezus' opstijging naar zijn Vader in de hemel. Om voor zijn vrienden en volgelingen een plek bij God klaar te maken.

Geen hemel op aarde – maar de hemel die de aarde opneemt. Dat gaat niet buiten mij om – want God herstelt zijn verbondenheid niet in conferenties met partijen en afgevaardigden. Nee, zijn herstelwerk begint bij ieder mens persoonlijk. Hij nodigt mij uit door zijn Zoon, Jezus, die zegt: Geloof in mij!

Auteur: ds. Auke Siebenga