Nota bene

Verzoening of 'het goedmaken'

verzoeningWat kun je daar om verlegen zitten. Omdat je gekwetst bent – en niet aan verzoening toe bent. Omdat je onrecht is aangedaan waardoor je zo boos bent! Je bent dan verlegen met verzoening, daar ben je niet aan toe.

Je kunt naar goedmaken verlangen omdat iemand je niet meer wil spreken, niet meer wil zien. Omdat je zelf iemand pijn hebt gedaan. Omdat je jezelf bent tegengevallen. Omdat je jezelf zo vaak tegenvalt. Je kunt naar verzoening verlangen om alle berichten over conflicten in de wereld.

Een verzoenend gebaar maken – de ander tegemoet komen, waarom is dat vaak zo moeilijk?

Waarom kan iedereen leren autorijden – en blijkbaar niet leren verzoenen? Zou dat niet zo zijn omdat het goedmaken iets van jezelf kost?

Als je gekwetst bent – heb je geen behoefte om bij de ander te zijn. Als iemand je pijn heeft gedaan – ben je boos. En om dan die gekwetstheid los te laten, om dan je boosheid te parkeren – dan kost je wat. Dat is jezelf klein maken voor de ander. En als een ander het niet wil goedmaken – dan vraagt dat van die ander om zich klein te maken.

Dat is het moeilijkste omdat een ander je getroffen kan hebben in het belangrijkste van je leven.

Ieder mens maakt dat wel eens mee – hoewel er zijn ook mensen die geen verzoening willen, die altijd gelijk willen hebben, die altijd denken dat ze alles kunnen maken. Dan is de relatie geblokkeerd – alleen zij hebben er geen last van.

Het goedmaken is de sterke kant van God. Hij gaat ons voor in het zich klein maken, in het verzoenend gebaar. Omdat Hij bewogen is met mensen. Dat is het sterke van de bijbel die God laat zien als de kracht, de persoon die alle macht heeft. En die de macht loslaat om ons mensen te bereiken.

Zou alle verzoening die op aarde plaats vindt niet uit die bron komen – de liefde van God? En alle verzoening die niet plaatsvindt? Alles wat niet wordt goedgemaakt?

We lezen ergens in de bijbel dat God in Jezus zich verzoent heeft met alles wat er is, met alle mensen die ooit leefden, die nu leven, die nog zullen leven. Dat is een belofte – voor wie de verzoening aanvaardt. Het is ook de mogelijkheid van een onverzoende eeuwigheid voor wie er niet in wil geloven. Zowel de belofte van verzoening als de onverzoende eeuwigheid zijn grote woorden – die het mysterie laten zien van Gods liefde voor de wereld.

Auteur: ds. Auke Siebenga