Nota bene

Tussen Pasen en Pinksteren

Het is 40 dagen stil....
Tussen de opstanding en de Opgang of Hemelvaart van Jezus lijkt er niet zoveel te gebeuren. De opstanding is sensationeel - voor een kleine groep mensen. De rest van Jeruzalem heeft nog dagen lang iets om over na te praten. De politieke leiders zijn blij dat er weer rust is. De religieuze leiders zijn blij dat de onruststoker met zijn gespot met hun autoriteit dood is. Voor de vriendengroep van Jezus gaat het leven weer zijn gewone gang.

Want Jezus is wel opgestaan - maar ze trekken niet meer iedere dag hem op. En na de opstijging van Jezus? Dan zegt Jezus dat ze in Jeruzalem moeten wachten - en bidden. Het wordt nog stiller.

Jezus' verschijnen
En hoe worden de vrienden van Jezus Hem gewaar tot aan zijn opstijging? Door zijn onverwachte optredens. Het lijkt alsof Jezus zijn vrienden wil inprenten dat Hij echt is. En dat zijn lijden niet anders kon. Dat iemand moest lijden voor Gods verbondenheid met Israël en met de wereld. Jezus toont aan uit de Schriften. Zo belangrijk was zijn leven - heel die oude geschiedenis van God met zijn volk is vervuld van twee dingen. En ze komen in zijn leven samen, vinden hun vervulling in zijn optreden.

Mislukking en verwachting
Allereerst van het onvermogen van Israël om werkelijk het volk van God te zijn. Maar de zieners van God, de profeten, weven door die mislukking en de pijn iets anders. De tweede draad, dwars op de eerste, is die van de toezeggingen of beloftes. Ondanks de afgang en de ondergang zal er vrede zijn tussen God en zijn mensen. Nee, niet alleen zijn mensen - maar voor alle volken van de wereld. Mensen van elke taal en cultuur zullen allemaal mensen van God zijn. Jezus geeft zijn vrienden tijd om dat in te zien. Hebben wij die tijd ook niet nodig? Al die stappen van Jezus leven - je kunt ze niet zomaar als een leer in de je hoofd beitelen. Het gaat om het inzicht, om het zien van die werkelijkheid die zichtbaar gemaakt wordt. En dan ook nog om de aanvaarding, om het zien en aanvaarden en toepassen van de resultaten c.q. gevolgen.

Inzicht, aanvaarding en verwerking
Misschien heeft dat ook iets voor ons te zeggen. Misschien zijn er daarom zoveel kerken. Omdat het inzien van de waarheid, de aanvaarding ervan en verwerken van de resultaten zoveel vraagt van een mens. Omdat iedere stap zo tegen mijn menselijke ervaring en menselijk wil ingaat. De kerk die begint met de zonde en de angst - wanneer komt ze bij de opstanding en de vrede? Of de kerk die begint met de opstanding - heeft ze automatisch verlangen naar de Geest? Of de kerk die begint met de Geest - waarom zou je terugverlangen naar de zonde? Het is de werking van de Geest, die onze ogen opent, die weerstand breekt, die brengt tot een andere levenspraktijk. Ik vind het bijzonder dat de Geest van God zo krachtig is - dat er altijd gelovigen zijn die verder zien dan de kerkelijke cultuur. Omdat de Geest waait waar heen Hij wil. Die voor verrassingen zorgt. Die ons gegeven is.

Auteur: ds. Auke Siebenga