Nota bene

Hoe ver gaat de macht van een klokkenluider?

klokkenluiderEen klokkenluider, iemand die aan de bel trekt wanneer er in een bedrijf dingen niet kloppen, doet dat meestal niet voor zijn eigen plezier. Want het is helemaal niet leuk. Meestal zit een bedrijf helemaal niet te wachten op iemand die minder leuke dingen vertelt over het bedrijf. Zo is het ook vaak met de klokkenluiders van God.


In de bijbel worden ze profeten genoemd. Ze geven commentaar op de gang van zaken namens God. Het volgen van God gaat gelijk op met de toepassing van wetten voor rechtvaardigheid. Als de koning God niet meer volgt, zie je ook de toestand van het land achteruit gaan. De onrechtvaardigheid neemt toe, de koning speelt steeds meer de baas.

Ook voor de koning zijn er een paar belangrijke richtlijnen. Het gaat over wat de koning verzamelt, waar hij op gericht is. Het gaat over het verzamelen van geld, vrouwen en wapens. (Deuteronomium 17:14-20). Typisch onderwerpen waarop veel koningen en regeringsleiders hun aandacht richten. Geld om uit te delen, vrouwen om mee te pronken, wapens om mee te dreigen en te vechten.

Als de koning God niet meer volgt en zich niet meer aan die wetten houdt, ontaardt het hele volk. Daarom zijn de profeten Elia en Elisa (1Koningen 17 – 2Koningen 8) zo belangrijk. Omdat de koning God en zijn wetten aan zijn laars lapt.

Is er iets wat de koning op andere gedachten kan brengen?

De beide profeten hebben heel wat in te brengen aan krachten en wonderen. Maar de koning keert zich niet om naar God. Wonderen helpen niet. Het enige wat helpt is een andere instelling, een ander innerlijk. Je leert anders naar de werkelijkheid te kijken. Je hebt alles ontvangen om uit te delen. Dat is het wonder dat God mogelijk maakt in Jezus. Wie in Hem gelooft, gaat met Hem onder in het graf, sterft zijn oude, van God afkerige mens en staat met Jezus op, herboren, kind geworden, in God geworteld.

Auteur: ds. Auke Siebenga