Skip to main content

Nota bene

Debora, een vrouw, voorop tussen de mannen.

GeestelijkStrijd EO miniserie w300Er waren tijden in Israël, in Nederland, in veel landen dat er geen orde was, geen samenhang. Open voor vijanden, onderlinge verdeeldheid. In Israël was in die tijd, ongeveer 1300 tot 1200 voor Christus, een vrouw werkzaam. Ze was een omroeper van God en ze sprak recht, dat wil zeggen dat mensen met hun conflicten bij haar kwamen om hun recht te halen. Die vrouw, Debora, (bezige) 'bij' is haar naam, krijgt een boodschap van God voor de aanvoerder van die tijd, Barak.

Barak, bliksemschicht, is een man die niet durft. Dat is ook wel begrijpelijk. Want de legers van generaal Sisera hadden 900 ijzeren strijdwagens, de tanks van toen. En Barak? Niet één. Zelfs het aantal wapens en schilden was onder de maat. En toch gaat Debora zeggen: Je moet met je het leger die strijdwagens/tanks aanvallen. En weet je wat Barak zegt? Alleen als jij meegaat, gaat u voor – maar dan niet uit beleefdheid, maar uit angst! God kiest mensen uit – maar niet de meest voor de hand liggende. Een vrouw behoort in die tijd onderdanig te zijn aan de man, nu vuurt ze een bange man aan. En zo zie je dat wel vaker. Er was een linkshandige legeraanvoerder, een jongen van een jaar of 16, een uitgestoten bastaard zoon.

En wat blijkt telkens?

Dat die bijzondere types gekozen worden met een reden. Want bij Debora wint Israël niet omdat ze sterker zijn met hun blote handen tegen tanks. Nee, God brengt het leger van Sisera in verwarring. En als er verwarring is met honderden strijdwagens – zie je het voor je? En die generaal Sisera wordt uiteindelijk gedood door …. een vrouw. Met een hamer en een tentharing.

En zo gaat het vaak. God kiest mensen uit waarvan je denkt – moet hij of zij dat doen?

Bij ons gaat het niet meer om de fysieke strijd. In Jezus legt God open dat het een geestelijke strijd is. Het gaat om vertrouwen op God, die de strijd voert. Jezus is door God uitgekozen, door mensen verworpen. In Jezus trekt God op met al die gewone, mensen die je over het hoofd ziet, die geen verkiezing zouden winnen, die uitgestoten zijn. En perfect zijn ze geen van allen. Ook al die aanvoerders van het Israël van toen niet. Apart vaak wel. En als ze op God vertrouwen, gebruikt Hij ze voor zijn plan. In het groot – en in het klein.

Auteur: ds. Auke Siebenga