Nota bene

Het beloofde kind

GodsKoninkrijk
Stel dat je geen kinderen kunt krijgen. Wat hebben mensen er vaak veel voor over om toch kinderen te krijgen. Dat heeft Abram ook. God belooft hem een land, en nageslacht. Dat betekent ook dat hij kinderen zal krijgen. Hij verlaat zijn comfortzone, vertrekt met zijn bezit naar onbekende bestemming.

Tot de Stem zegt: dit is het land dat ik de mensen die uit jou voortkomen, zal geven.

Maar ja, als hij dan 10 jaar heeft rondgetrokken en geen 75 jaar meer is, maar 85. Ja, dan slaat de twijfel toe. Waar is het verwerven van bezit goed voor als je geen kinderen hebt? Dan neemt God Abram weer apart en zegt: kijk naar de hemel en tel de sterren, als je dat kunt. En zie dan voor je de sterren in een heldere nacht, zonder allerlei lichten van de aarde. Dan zie je toch een partij sterren! En zo neemt God Abram weer mee op de weg van vertrouwen. Of, negatief gezien, God houdt Abram aan het lijntje.

Maar het is wel een lijntje van vertrouwen. Want Abram heeft er weer geloof in. En daar zat God op te wachten. Dat past bij God, dat je Hem vertrouwt. Vertrouwen in God, als dat blijkt, zoals bij Abraham, wat gaat God dan ver om dat lijntje vast te houden. Vertrouwen, dat is geen trucje. Vertrouwen is een leerschool in telkens andere omstandigheden, in telkens andere gevoelens. En telkens weer uitspreken: ik verwacht het van God. God ziet vastheid in dat voor ons soms dunne stippellijntje, omdat God zelf vast is.

Bij Abraham pakt God de draad weer op, de draad van de belofte. Eens zal het nageslacht van de vrouw het nageslacht van het leugenbeest de kop vertrappen. Bij Noach belooft God dat het leven zich mag ontplooien. En bij Abraham wordt de belofte verder ingevuld. Het nageslacht uit de beloofde zoon zal wonen,zal gezegend zijn, zal voor alle volken op aarde het goede brengen. Dat is gezien in Jezus, dat mogen wij leren zien en geloven. Zo is het voor ons als voor Abraham: God gaat in Jezus Christus met ons mee. In onze dagelijkse bezigheden, in ons plannen, in het doel van ons leven. Hij deelt zijn aanwezigheid opdat wij ons leven aan Hem toewijden.

En houdt Hij zo niet jouw en mijn hart en oog gericht op de komst van Koninkrijk?

Auteur: ds. Auke Siebenga