Nota bene

Eva en Adam

adam en eva relief w300Man en vrouw – verbroken verbondenheid.
Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars. Het is een speelse verwoording van de verschillen tussen man en vrouw. Verschillen die aanleiding geven tot misverstanden. Verschillen die tot uiting komen in 'op de tweede plaats komen'. Of erger, in misbruik, in onderdrukking, in vrouwenhandel. En zo zijn er zoveel uitingen zoals kind-huwelijken, besnijdenis, tienerzwangerschappen.


Er zijn vrouwen die in opstand komen. Er is zijn emancipatiebewegingen. Toch blijft het verschil en de onderdrukking een hardnekkig terugkerend verschijnsel.

Hoe is het toch te verklaren? Ligt in de lichamelijke verschillen, aan de psychische verschillen, aan de structuur van de samenleving, aan de opvoeding?

In de eerste hoofdstukken van de bijbel, van Genesis krijgen we een diepgaande verklaring.
De achtergrond is dat zowel vrouw als man niet meer beantwoorden aan de wens van God. Man en vrouw zijn bedoeld als beeld van God. God, die 'Ons' is. God die door woorden de kosmos tot aanzijn roept. De mens als beeld, die in verbondenheid samen man en vrouw is. De man die de dieren hun naam geeft. De vrouw die haar kinderen een naam geeft.

Die intense verbondenheid is verbroken. Je leest in hoofdstuk 3 hoe eerst de vrouw, dan de man in hun eigen wereld worden opgesloten. Hoe ze aan elkaar geketend worden door een onuitroeibaar verlangen, door telkens opkomende heerszucht. Opgesloten in de wereld van kinderen ter wereld brengen en grootbrengen. En hij is geketend aan de bodem van de aarde, aan de strijd om het bestaan.

Zolang man en vrouw zich aan elkaar spiegelen, blijft het competitie en concurrentie. Wanneer je je als man en als vrouw spiegelt aan het beeld van God – dan is er een weg naar bevrijding.

Jezus Christus is het beeld van God dat de verschillen van vrouwen en mannen overstijgt. Hij gaf zijn leven – zodat wij als mensen kunnen leven. Op dat wij, mannen en vrouwen, ieder zich inzet voor het welzijn van de ander. Dat de vrouw ook zonder een man mens kan zijn, dat de man zonder overheersing tot mens wordt. In Christus vinden we vergeving van zoveel wat misgaat tussen mannen en vrouwen, in een relatie.

In Christus vinden we de weg naar genezing van zoveel pijn en geschondenheid. In Christus mogen we leren dat we als man en vrouw aanvaard zijn. En zo ook de ander leren aanvaarden en waarderen. En wat kunnen vrouwen en mannen elkaar mooi aanvullen!

Auteur: ds. Auke Siebenga