empty tomb wideDe opstanding, de opwekking van Jezus Christus wordt in onze tijd vaak vertaald als iets 'wat je symbolisch moet lezen'. Het gaat er om dat jij, lezer, opstaat. Je moet 'het' niet accepteren, het leven aanvaarden. Dat is natuurlijk symbolisch – want wij weten dat een dode nooit meer levend wordt. Dat gaat tegen de natuurwetten in, die wij kennen.


Van dat 'symbolisch' lezen – lees je in de bijbel niets. In de verslagen over het leven van Jezus gaat het over een letterlijk gebeuren. En dan niet Jezus als een wandelend lijk – maar met een lichaam van een andere orde. Hij verschijnt en verdwijnt, Hij gaat door muren heen. En toch eet Hij, toch zijn de lidtekens van zijn dood te zien.

De verslagen vertellen niet over mensen die niets van de dood wisten. De vrienden van Jezus waarover geschreven wordt, zijn in diepe rouw. Ook voor hen was dood – dood. Ook voor hen was het onbestaanbaar dat hun Grote Vriend weer levend zou worden. Terwijl ze hadden gezien dat Hij macht had over de dood, over de natuur. Terwijl ze hadden gezegd: U bent de Zoon van God. Terwijl Hij had verteld – ik ga lijden, maar na drie dagen zal ik weer opstaan.

Al die woorden verdampten in de realiteit van de dagelijkse ervaring: dood is dood. In de verslagen van de ontdekking van Jezus opstanding lees je dat terug. Ze zijn in diep verdriet, de vrouwen rennen verbijsterd weg bij het graf, de vrienden geloven het eerst niet als ze het nieuws horen van de vrouwen.

Als ze Hem zien en spreken kunnen ze er niet onderuit. De opstanding van Jezus behoeft geen bewijs – Zijn opstanding ìs het bewijs dat Hij God is. Zijn opstanding waarmee God een enorm Licht laat vallen in deze wereld. De hoop die we krijgen in het leven, de waardering voor de pracht en de kracht van het leven is niet voor niets. Alles wat het leven afbreekt, wat onze hoop bederft, wat ons bang maakt – verliest het van de kracht van het leven van Jezus. Alle tekorten van mensen, elke beschadiging, het diepste verdriet – de opstanding van Jezus onthult de bron die alles vervult, die ieder geneest, die alle tranen doet veranderen in een lach.

De opstanding van Jezus symbolisch? Het leven verandert er niet door, mijn onmacht blijft onmacht – dood blijft dood.

Zijn geziene leven na zijn ongeziene opstanding – dat is echt vernieuwing.


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten