Nota bene

Jezus is er bij

hoofdstuk 1 2 en 3 de openbaring aan johannes

Hoe dichtbij is God? Voor veel mensen dus ver weg. Toch brengt God zelf de uitdaging onder de mensen dat Hij erbij is. Tegen Mozes zegt Hij: Ik ben die ben, ik ben er bij is mijn naam. En zo wil Hij ook zijn.

God is maar moeilijk zichtbaar. Het is zoiets als een dimensie die je niet kunt waarnemen. Tenzij je een bepaald instrument krijgt om God 'te zien'.

Johannes, de schrijver van de Openbaring van Jezus Christus, krijgt letterlijk God te zien, en Jezus. Niet op een gewone manier. Nee, de wereld van God neemt bezit van zijn zintuigen en geeft hem een visioen. Waardoor hij kan zien en horen voorbij zijn eigen ogen en oren. Hij krijgt er ook de opdracht bij om alles wat hij ziet op te schrijven.

Wat krijgt Johannes dan te zien? Een gestalte die hem aanspreekt achter zijn rug. Daardoor wil Johannes de figuur zien die hem aanspreekt. En dan ziet hij een overweldigende gestalte. Iemand als een mens maar met kenmerken die bovenmenselijk zijn. Zoals zeven sterren die hij in rechter hand heeft, zoals zijn gezicht dat straalt als de zon, zoals het zwaard dat uit zijn mond komt, zoals zijn voeten die als gloeiend brons zijn. Deze persoon, die heeft gesproken, loopt tussen 7 lampen. Deze persoon stelt zich ook voor. Niet met een eigen naam maar een lijst van verdiensten en eigenschappen. Hij noemt zich de eerste en de laatste, degene die dood was maar nu leeft, die gewonnen heeft van de dood.

Johannes kent Jezus – maar deze ontmoeting brengt hem helemaal van zijn stuk – hij valt neer. Aan de woorden waarmee de persoon zich voorstelt kan Johannes opmaken dat het Jezus is. Johannes heeft Jezus zien opgaan in de wolken. Nu komt Jezus bij hem in zijn afzondering. Want de Romeinen willen Johannes onschadelijk maken en zetten hem op een klein eilandje. En zo maakt Jezus Johannes duidelijk: ik ben bij jou. En in het beeld van de 7 lampen maakt Jezus duidelijk: ik ben ook bij die gemeentes die Johannes zo na aam het hart liggen. En de leiders van de die gemeentes, het leiderschap als functie heb ik in mijn hand. Ik bescherm ze en ik stuur ze. En dat is het goede nieuws voor vandaag, voor onze gemeente en voor al die duizenden gemeentes op de wereld. Jezus is erbij. We kijken met Johannes mee en we luisteren mee. En zo is Jezus door zijn Woord en in zijn Woord dichtbij. Zo dichtbij – opdat wij geloven en vertrouwen.

Auteur: ds. Auke Siebenga

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social