Skip to main content

Nota bene

De stoot tot vergeving

koe hoornZo zou je de uitdrukking 'hoorn van redding' of bevrijding kunnen invullen. Deze uitdrukking vind je nog terug in de NBG -vertaling. In de NBV staat er: 'een reddende kracht'. Dat is aan de ene kant duidelijk – aan de andere kant gaat er betekenis en verband verloren.

Toen ik het woord 'hoorn' nazocht in de bijbel, NBG vertaling, kwam ik een opmerkelijke reeks tegen. De eerste keer lees je letterlijk over de 'hoorn' bij Abraham, in Genesis 22. Daar lezen we over de ram die met zijn horens verstrikt zit in de struiken. De tweede keer lezen we over de hoorns die aan het altaar worden gemaakt. In Exodus 27 en verder krijgt Mozes instructies voor het altaar. Op de vier hoeken van het altaar worden horens gemaakt. Dat wil zeggen – een object in de vorm van een hoorn. En vervolgens lees je in Deuteronomium 27 over de profetie van het huis van Jozef. Ze zullen zijn als een woudos die met zijn horens vijandige volken weg stoot.

In 1 Samuël 2:1 lezen we hoe Hanna zegt: 'Mijn hoorn is verhoogd door de Heer'. Zij ziet zichzelf zichtbaar opgericht uit haar verdriet. En in 2 Samuël 22:3 noemt David God: 'Hoorn van mijn heil'. Je leest ook nog hoe de hoorn gebruikt wordt als instrument om Gods reddende kracht te laten horen. Bij de verovering van Jericho, maar ook bij Gideon. En tenslotte wordt David door Samuël gezalfd met olie uit de hoorn (1 Samuël 16:13).

En dan de stap naar de lofzang van Zacharias in Lucas 2:68: 'God heeft een hoorn van heil opgericht'. 

Ik vind het bijzonder hoe het voorwerp van geweld en stootkracht tot een teken of een icoon wordt van Gods kracht om vergeving zijn plaats in onze wereld te geven. Onze wereld die getekend wordt door botsende machten. Dat begint bij buren of binnen families, steden en dorpen, politieke stromingen, landen en volken. Op internet kun je filmpjes vinden die laten zien hoe heftig zo'n letterlijke botsing is. In Daniël 8 wordt zo'n botsing beschreven. Daarin staat de ram voor de koningen van Perzië en de geitenbok voor de eerste koning van Griekenland.

Temidden van al deze machten roept God zijn macht op. In de aankondiging van Zacharias laat God weten dat Hij temidden van al die stootkracht – de kracht van vergeving opwekt. En die kracht zet alle machten op het verkeerde been. Hij maakt een eind aan alle vergelding en wraak, aan alle geweld. Zoals het altaar naar de vier windstreken houvast in vergeving bood voor Israël. Zo biedt deze reddende kracht redding door vergeving voor alle mensen in het donker. En in het donker leven wij als mensen. Met onze strijd, met onze meningsverschillen, met onze hoogmoed, met onze onderdrukking – in het licht dat God in Jezus opsteekt is duisternis, is het de dood.

Ben jij al wakker geschud door de stoot tot vergeving? Heb je gezien dat vergeving alle schuld en schaamte op losse schroeven zet? Verdiep je in het leven van Jezus en zie hoe God de cirkel van geweld en onderdrukking doorbreekt. Door voor ieder mens de kracht van vergeving ter beschikking te stellen. Om vergeven te worden en om zelf te vergeven.

Auteur: ds. Auke Siebenga