Nota bene

Leef je geloof ...

Tagedo leef je geloofDie uitdrukking kan een oproep zijn in zijn algemeenheid. Welk geloof je ook hebt – geef het vorm.

Het vraagt om invulling. In de bijbel vind je dat vaak terug. Geloof in God vraagt om uitwerking in je denken, woorden en daden. In de bijbel vind je veel uitdrukkingen voor de praktijk van het leven in geloof. Gehoorzaamheid aan de richtlijnen van God, God dienen, beantwoorden aan je roeping, rechtvaardig zijn, Jezus volgen, discipel zijn, leven door de Geest, vrucht dragen.

We hebben in het verleden de verbondenheid aan de 10 geboden misschien wel te eenzijdig uitgelegd, te sterk benadrukt. Daarbij kwam soms ook een invulling van gehoorzaamheid als het onmiddellijk en alleen uit voeren van het bevel.

Het mooie van de bijbel is dat je in je eenzijdigheden wordt aangesproken. Je merkt wel uit het boek Spreuken van Salomo dat toepassen van Gods geboden ook wijsheid vraagt. Het is niet alleen maar – doen wat er gevraagd wordt. Want wat wordt gevraagd in de concrete situatie? Dat is een ontdekkingsreis zoals Paulus ook aangeeft in Romeinen 12:1,2.

Je leest bij Prediker dat hij eigenlijk de grenzen opzoekt en van alles uitprobeert. Hij streept door wat hem geen houvast biedt. Hij komt tenslotte weer bij de geboden van God.

En dan de dichter van psalm 119: wat een prachtig lied van ups en downs in de praktijk van het leven! Aan de ene kant is hij weg van de ordening van het leven door God. De wetten van Israël, de wetmatigheden in de natuur, de richtlijnen voor zijn persoonlijk leven: ze brengen hem in verrukking. Aan de andere kant – wat zijn er veel hindernissen en drempels. Hij staat niet altijd bij stil bij de ordening van God, hij snapt ze niet zomaar, hij krijgt tegenwerking van mensen die om hem lachen, hij is weleens met lege dingen bezig – of met rijkdom, hij gaat er soms bijna onderdoor.

Maar in die hindernissen en belemmeringen gaat hij telkens weer met zijn hulpvraag naar God. Hulp om inzicht, om de wil om voor God te leven, om niet bezig te zijn met zinloze dingen. Hij ziet zijn eigen tekort – en gaat niet gebukt onder een verlammend schuldgevoel. Telkens weer die roep om hulp. Om inzicht, om opgeladen te worden. En ook telkens weer die belofte: ik ga voor uw ordening.

Een mooi voorbeeld voor ons. Wij kunnen ons wel eens schuldig voelen omdat we te weinig doen, teveel met andere dingen bezig zijn, niet genoeg doen. Blijf er niet alleen mee zitten – maar breng het in gebed bij God. En des te meer nu we in Jezus Christus Gods ordening van het leven ten volle ontplooid zien. Er is een zee van vergeving en een onbeperkte voorraad van de kracht van zijn Geest. Dè hulpbron van God – voor jou, voor mij. Gebruik je hulplijn – Hij is nooit overbelast.

Auteur: ds. Auke Siebenga