Nota bene

God tegenspreken – hoe loopt dat af?

goudenkalf film 10 gebodenDe bijbel is een dik boek waar je een beetje de weg in moet leren vinden. Maar dan is het een boek vol spannende geschiedenis, tegendraadse mensen en cliffhangers.

Een van de cliffhangers kom je tegen in de geschiedenis van het gouden kalf. De mensen van Israël waren ook toen al op zoek naar een beter land. Net als nu alle bootvluchtelingen. Net als in alle eeuwen mensen op zoek zijn naar eten, naar een zinvol bestaan. Israël had het geluk dat God een oogje op ze had. Toen ze in Egypte werden uitgebuit en klein gehouden hoorde Hij hun gejammer en geroep. En met veel machtsvertoon werd de koning farao er toe gebracht om het volk te laten gaan. Mozes was de aanvoerder van het volk. Hij was ook de tussenpersoon tussen God en de mensen. En wanneer Mozes op de berg met God in gesprek is, begint het volk te roepen om een god die voorop kan gaan. Omdat Mozes uit beeld is – en God onzichtbaar.

Zonder enige tegenspraak stelt de waarnemer van Mozes zich beschikbaar. Hij vraagt om het goud van de moeders en de dochters en maakt er eigenhandig een stiertje van. Dat stiertje wordt ogenblikkelijk gezien als 'de god die ons uit Egypte heeft bevrijd'. En ze gaan uit hun dak voor het nietsvermoedende beeld.

God heeft dat in de gaten en spreekt Mozes er op aan. 'Dat volk van jou, wat je uit Egypte hebt geleid ... . Ze laten me nu al zitten. Ik ga mijn brandende boosheid op ze af laten komen. Ik ga wel met jou verder en maak een volk van jou familie'. Wat gaat Mozes doen?

Dan is het wonderlijke dat Mozes God intussen zo goed kent, dat Hij God durft tegen te spreken – wel met gepaste eerbied. Hij herinnert God aan de reputatieschade die zijn naam zal oplopen in Egypte.

Daar zullen ze zeggen – mooie God is dat. Eerst moeite doen om zijn mensen bij ons weg te halen – en dan die zijn eigen mensen in de woestijn vermoorden. Enne – weet wat u heeft beloofd aan uw vriend Abraham? Hij zou tot een groot volk worden.

Wonderlijk dat God zich door een mens laat herinneren aan zijn reputatie en betrouwbaarheid. Nog mooier is dat God zich vervolgens ook bedenkt. Hij brengt zijn boosheid niet ten uitvoer. Hij blijft als God van het leven trouw aan het leven.

God straft onmiddellijk, zegt de volksmond. Integendeel – Mozes was advocaat voor Israël – met succes. Jezus Christus is degene die bij God in staat voor alle mensen – met als resultaat blijvend leven.

Ben al je gelinked aan Jezus door geloof? Dat brengt je bij de God-likers. Ze zijn al eeuwen in dit leven onderweg naar het beloofde land. Het beloofde land dat voorbij dit leven ligt. Onderweg door de woestijn die het leven ook is. Onderweg om het verschil te beleven tussen God en de god-heden die we zelf willen. Zoals geld, geweld en grenzeloos genot en grote namen. Ook al gaan we daarvoor nog zo uit ons dak, ze brengen het verlangde en beloofde leven niet dichterbij. Neem je leven lang om op de skills van de onzichtbare God te leren vertrouwen. Wordt een God-endorser en God-lover.

Auteur: ds. Auke Siebenga