Nota bene

De Heilige Geest: Gods aanwezigheid.

HG

De Heilige Geest – wat is dat precies? Hoe merk je dat Hij er is? Wat het precies is – dat kunnen we niet vaststellen. Er zijn wel aanwijzingen. In de bijbel wordt onthuld hoe God werkt in mensen. In het Oude Testament lees je over de Geest van God die Hij naar de mensen zal sturen (Jesaja 44:3; Ezechiël 36:27). Je kunt zeggen dat God zich laat vertegenwoordigen. Hij is niet in persona op aarde aanwezig. Dat zie je ook in het Oude Testament. Bij Abraham is het zijn stem en één keer is Hij er als persoon.

Bij Mozes wijst de brandende braambos met de stem van God op zijn aanwezigheid. Bij Israël in de woestijn is het overdag de wolk boven de tent, 's nachts is het de vuurkolom boven de tent. God kan hier niet onder de mensen zijn in zijn alomvattende totaliteit. Wij mensen kunnen die aanwezigheid niet doorstaan. Gods aanwezigheid maakt direct zichtbaar dat wij het leven en de aarde bederven. Hij maakt direct zichtbaar dat wij daarom niet kunnen overleven.

In het Nieuwe Testament lezen we een verdere uitwerking. Jezus zegt: “De Heilige Geest zal je te binnen brengen wat ik heb gezegd” (Johannes 14:26). Zoiets als een levend archief. Dankzij die Geest hebben de schrijvers van de evangeliën hun herinneringen aan Jezus en die van anderen voor ons kunnen opschrijven. Dankzij die Geest helpt God ons ook om de woorden van Jezus in ons op te nemen. Jezus zegt ook: “Hij spreekt niet namens zichzelf, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort” (Johannes 16:13b-14). De Geest is degene die geïnstrueerd wordt door Jezus zelf om door te geven aan zijn volgelingen.

God stelt de confrontatie met mensen uit: Hij hecht aan ons leven. Dat is zichtbaar in het leven van Jezus als Hij met beschadigde mensen optrekt en geneest, als Hij zelfs doden wakker roept. En zo is Jezus Gods Zoon en ambassadeur. En zo is ook de Geest de vertegenwoordiging van God die als de wind mensen voortstuwt, die als vuur mensen vol vuur maakt. Die tongen losmaakt om God present te maken in het spreken van mensen en Hem te eren. De Geest maakt ruim baan voor Jezus in ons hart en leven. Hij is daar waar wij samen zingen. Hij is daar waar wij Gods woorden indrinken uit de bijbel. Hij is daar als wij zijn woorden in ons leven laten doorwerken. Hij is daar waar wij bidden in de naam van Jezus. Want Jezus is de sleutel en het abonnement op de aanwezigheid van God.

De vraag is in welke mate wij ons daarvan bewust zijn. In welke mate wij er op uit zijn om die Geest in ons leven te laten doordringen. Wat bepaalt jouw manier en inzet? Je beperkte tijd en al jouw activiteiten? Je kunt bezig zijn met God ervaren als iets wat je onttrekt aan andere activiteiten. Of neem je tijd om Gods aanwezigheid in je leven te laten doorwerken? Dan kun je leren te luisteren, dan ga je ogen open voor zijn aanwezigheid. Je leven wordt rijker als je zijn licht op je leven laat inwerken.

Auteur: ds. Auke Siebenga

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social