Nota bene

Kijk nog maar eens goed ...

300px Jerusalem Modell BW 2In Matteüs 22 en 23 kun je lezen hoe Jezus met de farizeeërs en andere bijbelkenners discussieerde en ze ontmaskert. Het is een keiharde ontmaskering waarin Jezus de dubbelheid schildert. En hoe hij ook aanzegt dat het oordeel daar over zal gaan. Je zou er cartoons van kunnen maken. Het gaat Jezus niet om het belachelijk maken van de theologen van toen. Hij wil ze voor het volk ontmaskeren; het gaat om de vraag waar het leven te vinden is.

Het zal de discipelen een ongemakkelijk gevoel hebben gegeven dat Jezus de gerespecteerde theologen zo te kijk zette. Het leest dan ook als een soort opluchting als ze van het enorme tempelplein weg gaan. Ze bewonderen de prachtige gebouwen, de geweldige muren. Ze zijn waarschijnlijk vergeten dat Herodes een grote bouwmeester was – maar ook een wrede heerser. Hij heeft tenslotte de stad een geweldige update gegeven. En dan zegt Jezus – Kijk maar eens goed – want er zal geen steen op de andere blijven. Het is een concrete profetie van Jezus een kleine 40 jaar voor Jeruzalem door de Romeinen verwoest zal worden. Als de discipelen dan vragen wanneer het zal gebeuren – slaan ze de moeite over. Ze gaan naar de terugkomst van Jezus en naar de voltooiing van de tijd – hoe zullen ze het kunnen weten?

Jezus geeft geen teken – hij waarschuwt ze. Hij trekt ze de moeite in die ze liever niet onder ogen willen zien. Wie wil dat wel zolang het nog goed gaat?
Pas op dat niemand je verleidt. Want het is een toekomst waarin allerlei figuren zullen doen alsof ze Jezus zijn. En veel mensen zullen geen weerstand kunnen bieden. Mensen laten zich verleiden door mooie beloftes, door cadeautjes, door indrukwekkende handelingen. Nog in 1978 was Jim Jones de leider van een sekte. Hij liet in Zuid Amerika 900 leden zelfmoord plegen.

Pas op dat je niet wordt verleid. Ook een oproep aan ons om geen gehoor te geven aan allerlei pretenties van leiders. Laten we in deze roerige tijden blijven uit zien naar en bidden om de terugkomst van onze Heer, Jezus Christus.

Auteur: ds. Auke Siebenga