Nota bene

Hoop voorbij de horizon

Waar kun je vandaag de dag hoop uit putten? Misschien put je hoop uit de tijd – het zal weer overgaan. Misschien zet je je keihard in voor de mensheid. Voor de mensen dichtbij, voor mensen ver weg. Je hoopt wellicht op beter toezicht bij de banken. Of op wetenschappelijke vooruitgang. Of op de menselijke evolutie. Of heb je de hoop verloren? 

 

De bijbel bevat een onverwachte bron van hoop. Het volk van God, Israël, wordt aangezegd dat het aan de verwildering wordt overgelaten. Dat is niet het laatste woord. Het bijzondere en unieke van de Gods klokkenluiders in de bijbel is dat God ze ook voorziet van een vergezicht. Geworteld in de menselijke wereld en uitgetild boven de horizon van ons bestaan. 

Een vergezicht dat wordt toegespitst op betere tijden, op vrede en welvaart, op verbondenheid van God met mensen van alle soorten landen. Er zijn prachtige teksten te vinden in Jesaja.

Het begin van dat uitzicht ligt in een kind, een kind dat de naam draagt: God met ons – Immanuel.

Een kind dat gegeven wordt aan de mensen – met hemelse namen die een hemelse bevoegdheid uitdrukken. Een kind dat als een tak groeit uit de resten van het geslacht van de vader van David. 

Hij zal helemaal vol zijn van de Geest van God om mensen in rechtvaardigheid te regeren. 

Een wonderlijk profiel in een tijd dat er echt niemand te bespeuren was die aan dat profiel voldeed. Trouwens – wie zou er vandaag aan dat profiel voldoen? 

Het is de uitdaging en de pretentie van Jezus dat Hij aan dat profiel voldoet. Is Hij de beloofde Zoon uit de hemel met hemelse bevoegdheden? Is Hij de opvolger uit het geslacht van David die tenslotte met alle wijsheid van God rechtvaardigheid zal brengen voor alle mensen?

In de tijd van Jesaja waarin God het oordeel aanzegt over Israël, klinken tegelijkertijd die tonen van hoop. Het vroeg toen geloof – voorbij de eigen horizon van het komende onheil. Nog steeds vraagt het om geloof in een tijd met zoveel onheil voor zoveel mensen, ver weg en dichterbij.

Zoek je de bron van hoop? Lees het leven van Jezus – nog steeds zijn er mensen die overtuigd worden en blijven. 

 

Auteur: ds. Auke Siebenga