Nota bene

Vrij van de zwaartekracht?

zwaartekracht- ds. Auke Siebenga

Daar hebben we allemaal last van. Ga maar op de weegschaal staan. We noemen het gewicht – het is een gevolg van de zwaartekracht. De één is wat gewichtiger dan de ander – maar niemand kan er onder uit. We zouden best wel eens willen vliegen als een vogeltje, gewichtloos in de ruimte. Als de zwaartekracht niet wordt opgeheven, blijft het behelpen.

Er is nog een wet, een kracht waar geen mens zich aan kan onttrekken. We beseffen het allemaal – dat een mens niet volmaakt is. De wet van de onvolmaaktheid. Dat ieder mens van nature teveel voor zichzelf gaat, een ander nodeloos pijn doet.

Er is een instrument dat het tekort vaststelt. Dat is niet door mensen gemaakt – het is de wet van God. De wet werkt als een weegschaal. De wet maakt duidelijk dat ieder mens onderworpen is aan de wet van het tekort: de bijbel noemt het zonde en de dood. Al het leven van mensen bij elkaar, alles wat mensen samen doen – brengt bederf en dood met zich mee.

Er is nog een derde kracht – de wet van de Geest die in Jezus Christus leven brengt. Deze kracht doorbreekt de wet van de zwaartekracht van de zonde. Deze kracht werkt in een mens de kant van God op. De wet als weegschaal stelt alleen maar vast dat je er naast zit. De wet van God kan mij niet veranderen. De wet van de Geest van Jezus Christus bevrijdt je van die schuldige onmacht. Je hoeft niet meer bang te zijn, je hebt een personal coach, je mag fouten maken en weer leren. En zo brengt God ons zelf waar Hij ons hebben wil: door zijn Geest volbrengt God in ons wat Hij van ons vraagt. (Rom.8:1-5)

Auteur: ds. Auke Siebenga