If-God-Loves-You-And-Forgives-All-Your-Mistakes
- ds. Auke Siebenga

Ik werd er koud van – en toen warm. In de dienst over vergeving lieten de jongeren een filmpje van Corry ten Boom zien. Corry vertelde hoe ze jaren na de oorlog iemand ontmoette uit het concentratiekamp. Wel iemand van de onderdrukkers en beulen. En deze man was christen geworden. Ze vertelt dat deze man vroeg om vergeving – en ze kon het niet. Ze voelde zich koud worden. Tot ze dacht aan de tekst: God heeft zijn liefde uitgestort in onze harten, door de heilige Geest, Romeinen 5:5.

Toen gaf ze hem een hand – en ze voelde de kracht en de liefde van God door zich heen stromen – door haar heen vergaf God deze man. Ik voelde ook die kou – en die warmte terwijl ik keek.

Een ongelooflijk voorbeeld van vergeving. Zo zullen niet veel van ons dat meemaken. Veel vaker gaat het bij vergeving om die kleine dingen zoals woorden die gezegd worden. Of niet gezegd worden, terwijl de ander er zo naar kan verlangen. Het gaat om onachtzaamheid, om pesten, om intimideren, om kwetsen, om lichamelijk letsel toebrengen, om misbruik.
Als je het bij jezelf merkt – wat doe je dan? Wil je onder ogen zien wat je de ander hebt aangedaan? Wil je je zo klein maken dat je durft te vragen om vergeving? En die ander, die je gewond hebt – kan hij of zij door die pijn , door het verdriet, door de beschadiging heen jou vergeven? Wat levert het veel op – als je van twee kanten die stap kunt maken. Voor kinderen en ouders, voor vrienden, voor jou en je partner, voor mensen onderling. Als je los kunt laten – dan wordt je losgelaten.

Waar haal je het vandaan – vergeving? Ik ken één man die zijn hele leven daarvoor heeft geleefd. Als ik mezelf met die man vergelijk – dan snap ik wat mij vergeven is. Al die keren dat ik een ander niet heb erkend, mezelf onverschillig heb gemaakt, of bewust de ander pijn heb gedaan. Ik geloof in die man, Jezus, die geleefd heeft en nog leeft. Daartoe ben ik zelf vergeven – om vergeving door te geven. Een betere remedie tegen de wedloop van genoegdoening, vergelding en wraak ken ik niet.


Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten