Nota bene

Liefde en leven

Hooglied M Chagallw400
- ds. Auke Siebenga

Ieder mens is relationeel aangelegd. Want geen mens komt op de wereld zonder een vader en een moeder. En vervolgens wordt iedereen gevormd in het netwerk van gezin, relaties en invloeden. Er zijn ook in Nederland gezinnen waarin negatieve invloeden overheersen. We lezen genoeg over misbruik en geweld in een gezin, meisjes/vrouwenhandel, onderdrukking. Zulke invloeden doen een mens geen goed – het slachtoffer niet, maar ook de dader niet. Het slachtoffer wordt beschadigd, de dader ontmenselijkt.

Er is, heel lang geleden, via de bijbel een soort model aan mensen gegeven om die basale relatie van het gezin vorm te geven. Dat model geeft drie handvatten voor je relatie met de man/vrouw met wie je je leven deelt. Zo vorm te geven dat je elkaar ruimte geeft en elkaar liefhebt. Het om gaat drie elementen: je ouders verlaten, je hechten aan de ander en je lichaam delen met de ander.

Als je kijkt naar onze omstandigheden, wat kan een oorzaak zijn van de vele relatieproblemen en echtscheidingen? Ik denk dat het voor een deel komt omdat onze manier van leven het hechten aan de ander moeilijker maakt. We willen ruimte voor onszelf en tegelijkertijd jezelf aan de ander hechten. Hoe combineer je die beide? Jezelf hechten betekent het leven van die ander leren voorop te zetten. Dat kan betekenen dat je dingen van jezelf opzij zet, loslaat en tijdelijk opgeeft, misschien voorgoed opgeeft. Dat werkt ook door in de seksualiteit. Seksualiteit is in de bijbel positief en ook heel persoonlijk, lees het boekje Hooglied. Wat verwordt het in de wereld van de bijbel, maar ook nu nog vaak tot middel van onderdrukking. Of juist tot een tijdelijk lichamelijk iets zonder verdere binding. Met veel verdriet, beschadiging of onverschilligheid als gevolg.

Aan het eind van de bijbel wordt het geheim van zo'n hechting duidelijk. Dat is Jezus Christus die zijn leven helemaal voor de mensen heeft geleefd. Alles heeft Hij er voor over gehad – om mensen te laten zien wat liefde is. Zijn leven kan je ook nu nog helpen in je relatie. Want zijn leven is een bron van vergeving en van geven. Heb je dat niet keihard nodig als man en vrouw om je te hechten en trouw te zijn?

Auteur: ds. Auke Siebenga