Nota bene

Een zoen voor de mensenwereld

Door Peter Nissen, Overgenomen van https://debijbel.nl/zoen

Er komt veel op ons af. Er is een klimaatcrisis, we zitten nog steeds in een pandemie, het populisme groeit, de politieke polarisatie is groot, de kloof tussen rijk en arm wordt dieper. Daaraan zie je hoe gebroken deze wereld is. En waar gebrokenheid is, is verzoening nodig. Laat dat woord, ‘verzoening’ nu precies het hart van de boodschap van de Schrift zijn.

‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid,’ zo luidt het thema van de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken, die komend najaar hopelijk in Karlsruhe kan plaatsvinden. Bij die Wereldraad zijn nu ongeveer 350 kerkverbanden uit meer dan 110 landen aangesloten. Om de zes tot acht jaar is er een wereldwijde samenkomst: christenen uit vele kerken en culturen ontmoeten elkaar rond een gemeenschappelijk thema.

Lees meer: Een zoen voor de mensenwereld

Vertrouwen en Geloven

vertrouwen

Overgenomen van https://debijbel.nl/.

In de Bijbel is ‘vertrouwen’ een van de belangrijkste kenmerken van geloof: geloven is je vertrouwen stellen op God. Vertrouwen en geloven liggen dus dicht bij elkaar. Het Oude en Nieuwe Testament gebruiken zowel voor ‘vertrouwen’ als voor ‘geloven’ hetzelfde woord.

  • Vertrouwen heeft in het Oude Testament meestal te maken met de keus om steun te zoeken bij onbetrouwbare personen of dingen, of om alleen op God te vertrouwen.
  • Vertrouwen heeft in het Nieuwe Testament vaak te maken met de aansporing om te vertrouwen op Gods goedheid en zijn beloften. Bij Paulus krijgt het woord voor ‘vertrouwen’ steeds meer de betekenis: geloven in God en in Jezus Christus.

Lees meer: Vertrouwen en Geloven

Gods persconferentie

perscoOvergenomen van https://debijbel.nl/, artikel geschreven door Arie de Rover.

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie. ‘Persconferentie’: het is een neutraal woord, maar het kreeg in de afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde kant op te krijgen?

Gods leiderschapsstijl

Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als ik, geïnteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl van God een fascinerend thema. Vooral als je beseft dat Hij de machtigste is terwijl wij – degenen die Hij wil leiden – klein en kwetsbaar zijn.

Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee, niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een oproep tot een totale levensverandering. Laten we even luisteren naar Paulus:

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Lees meer: Gods persconferentie

Vier opvallende verbeteringen in de NBV21

Overgenomen van https://debijbel.nl/, artikel van Cor Hoogerwerf

bannernbv21

In oktober verschijnt de NBV21, de vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. In de NBV21 zijn 12.000 wijzigingen doorgevoerd: grote en kleine, in bekende en onbekende teksten. In deze blog bespreek ik vier bekende teksten waarin iets is veranderd.

Het evangelie volgens Matteüs 10:29

NBV

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.

NBV21

Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om.

Matteüs 10:29 is een van de meest bekritiseerde verzen in de NBV. Veel lezers struikelen over de frase ‘als jullie Vader het niet wil’. Want als een mus wél dood neervalt, is dat dan de wil van God?!

Lees meer: Vier opvallende verbeteringen in de NBV21

Pinksterbelofte

pinksteren illustratieOvergenomen van https://debijbel.nl/.

Wat vieren christenen op Pinksteren? Meestal verwijzen we dan naar de gebeurtenissen in Handelingen 2: de uitstorting van de heilige Geest. In de toespraak van Petrus die hierop volgt, legt hij deze gebeurtenis uit met een verwijzing naar de profeet Joël: God zal aan het einde der tijden zijn Geest uitgieten over alle mensen. Door de Geest ervaren alle mensen Gods nabijheid en zijn reddende en bezielende kracht.

In de brieven van Paulus lezen we nog veel meer over wat dat betekent.

Lees meer: Pinksterbelofte

EARTH WEEK EN DE VROUWEN VAN VANUATU

Earth Week

Overgenomen van https://debijbel.nl/.

In de Westerse wereld leek lange tijd de mens aan zet. Aardbevingen overkomen ons nauwelijks nog en we weten zelfs het water te bedwingen. De klimaatcrisis dwingt ons echter opnieuw op de knieën. De Dag van de Aarde, op 22 april, is een uitnodiging om stil te staan bij onze planeet en bij de klimaatverandering. Een reden ook om ons te laten inspireren door de vrouwen van Vanuatu. Als geen ander weten ze hoe kwetsbaar de mens is voor klimaatverandering en natuurrampen.

Redactie: Hans Doeve

Lees meer: EARTH WEEK EN DE VROUWEN VAN VANUATU

7 BIJBELSE GEDACHTEN OM JE VEILIG TE VOELEN

Overgenomen van https://debijbel.nl/.

staysave
De nieuwe coronamaatregelen in Nederland hebben veel invloed op mensen. Je mag nog maar één bezoeker per dag, er is een avondklok en op verschillende plaatsen in Nederland zijn rellen uitgebroken in de afgelopen dagen. Die relschoppers vormen maar een klein percentage van de inwoners, maar het heeft toch ook weerslag op ons allemaal. Misschien herken je iets van de frustratie of de moedeloosheid waar veel mensen last van hebben. Misschien voel jij ook de boosheid en machteloosheid, die te zien en te horen zijn in de reacties op de rellen.

Redactie: Hans Doeve

Lees meer: 7 BIJBELSE GEDACHTEN OM JE VEILIG TE VOELEN

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social