Skip to main content

Nota bene

Waarom vieren Joden het Wekenfeest?

Overgenomen van https://debijbel.nl/

Wie heeft er ooit gehoord van het Wekenfeest? Een bekend feest is het niet, in ieder geval niet bij christenen. Maar het wordt in de Bijbel een paar keer genoemd en joden vieren het nog steeds. Een van onze lezers vroeg naar de betekenis. We zullen zien dat die betekenis verschilt afhankelijk van tijd en context.

Dankdag voor het gewas

wekenfeest

In de Bijbelse tijd was het een feest rond de tarweoogst, in mei of juni. De eerste opbrengst van de oogst werd daarbij als dankoffer naar de Tempel gebracht. Het wordt daarom in de Bijbel ook wel Oogstfeest genoemd (zie bijv. Exodus 23:16). De benaming Wekenfeest komt uit o.a. Deuteronomium 16:9-11, waar staat dat het Wekenfeest zeven weken na Pesach gevierd moet worden.

Samen met Pesach in het voorjaar en het Loofhuttenfeest in het najaar is het Wekenfeest één van de drie pelgrimsfeesten. In Deuteronomium 16:16 staat: “Drie maal per jaar moeten alle mannen dus voor de Heer, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het ongedesemde brood (Pesach), het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.” (NBV)

Lees meer: Waarom vieren Joden het Wekenfeest?

5 Evangelische lessen uit Prediker 3

JezusDoor Mark Janssens

  1. Koester de tijd. Als je hoort dat alles voorbij gaat kun je moedeloos of cynisch worden. Maar is liefde dan bijvoorbeeld voor niets geweest? Of een prachtige bos bloemen?
  2. Voor alles is een tijd. Dat relativeert onze menselijke drukte. Tegelijk is het een uitnodiging om elke tijd zorgvuldig te beleven, in een ontspannen bewustzijn.
  3. Wees dankbaar voor het goede dat je toevalt. Juist Prediker zegt dat wanneer je geniet van het goede, ook al heb je dat moeizaam verworven, dat dat een geschenk van God is. Dankbaarheid is een prachtige christelijke houding. Bedenk maar bij alle kleine en grote dingen waarmee je blij bent of blij was: ‘Dank U wel, HERE God!’
  4. Probeer wat je als niet-goed ervaart ook in geloof te beleven. Schreeuwend naar God, zoals de Psalmen vaak voordoen. Of en soms ook tegelijk in vertrouwen dat ook die tijden in Gods hand zijn, maar dat je het niet snapt, dat je het niet zo wilt zoals het is.
  5. Wat is je leven waard, mijn inspanning, uw gezwoeg? Zoveel gaat er in je leven voorbij en waar blijft het? … Mooi vind ik dat Prediker dit deel eindigt met: ‘God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’ Ook wat voor jouw idee zinloos is, God haalt het terug. Het betekent: voor hem is je leven niet zinloos, Hij koestert het. Voor hem is het van belang, want het is van jou, het behoort bij u. En dus laat Hij het niet verloren gaan!

Lees meer: 5 Evangelische lessen uit Prediker 3

Goede tijden, slechte tijden

het boek predikern.a.v. Prediker 3, door Mark Janssens

Prediker 3 heeft een mooi ritme; anderen zullen het ‘saai’ noemen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Waarvoor noemt de bijbel dit? Het is toch een algemene wijsheid -heb je hiervoor de bijbel nodig?

Jazeker, zeg ik. Velen menen nog altijd dat je zo’n beetje alles zelf in de hand hebt. Ik denk dat dat ook meespeelt in de roep de laatste jaren op veel plekken om nieuwe leiders. Die zullen de problemen gaan oplossen. Alleen blijken die vervolgens ook niet al te veel te kunnen. En dan is Prediker ontwapenend nuchter. Ieder maakt mooie dingen mee. En daarnaast heb je altijd ook zorgen en verdriet. Een lach en een traan -al dan niet zichtbaar voor anderen. Soms het een, soms het ander, vaak gemengd. En wat is dan de meerwaarde van Prediker?

Lees meer: Goede tijden, slechte tijden

Feestdiners in de bijbel

feestdiners debijbel

Overgenomen van https://debijbel.nl/, artikel "7 Bijbelteksten over feestdiners"

December. De gourmetstellen worden van zolder gehaald, de supermarkt adverteert met makkelijke feestgerechten en de restaurants draaien een topomzet. Velen van ons vieren Kerst met een feestmaal. Welke feestdiners vinden we terug in de Bijbel? En wat voor advies heeft de Bijbel voor ons.

Verplicht feestvieren

In de woestijn krijgt het volk Israël instructies voor later, als ze in het beloofde land zijn. Een van die instructies is dat ze een feestmaal moeten aanrichten en feest moeten vieren. Verplicht. Waarom zou dat zijn? Misschien zodat ze niet direct tot de orde van de dag overgaan, maar stilstaan bij wat God gedaan heeft. Dat is deze Kerst nog steeds een prima reden om feest te vieren!

7Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee Hij uw inspanningen heeft beloond.
Deuteronomium 12:7-7

Een voorbeeld van een daadwerkelijk gevierd feest lezen we in Nehemia 8.

Lees meer: Feestdiners in de bijbel

Wijsheid of dwaasheid, wat maakt het uit?

wijsheid

Auteur: ds. Mark Janssens

Je zou denken dat het nogal een verschil is of je dwaas handelt of wijs. Nadenkt bij wat je doet of niet. Politici die maar wat roepen omdat het zo lekker bekt, terwijl ze weten dat niet kan wat ze voorstellen. Als je pleit voor lagere belastingen, dat vindt iedereen wel fijn, dan word je populair. Maar als je dan niet zegt wat gevolgen zijn voor bijvoorbeeld onderwijs of zorg, dan wordt het een ander verhaal. Dan moet je eigenlijk zeggen dat je vindt dat de belastingen omlaag moeten en dat dat betekent dat je minder geld beschikbaar stelt voor onderwijs en dat de zorg ook minder zal worden… Wijsheid of dwaasheid, een wereld van verschil.

Het verdrietige van Prediker in zijn 2e hoofdstuk is dat hij zegt dat er zeker verschil tussen wijsheid en dwaasheid is, natuurlijk, maar dat wijsheid ook een kwelling is. Het is niet altijd fijn als je dingen goed doorziet. Een zekere oppervlakkigheid heeft absoluut zijn bekoring! Maar wat Prediker bedoelt is vooral: wat levert wijsheid nu op, op lange termijn? Uiteindelijk is ook wijsheid lucht en leegte (zie de eerdere Nota Bene over ‘Lucht en Leegte’). Het is een verdrietige constatering.

Lees meer: Wijsheid of dwaasheid, wat maakt het uit?

Lucht en leegte

luchtenleegtePrediker is een buitenbeentje in de bijbel. Echt anders dan de meeste andere Bijbelboeken. ‘Lucht en leegte, lucht en leegte, alles is leegte.’ Dat is het begin en in feite ook de conclusie van Predikers onderzoek naar het leven. Het klinkt zo anders dan het grootste deel van het Evangelie. Niet voor niets is er in het Jodendom discussie geweest of dit boekje wel een plaats hoort te hebben in het Woord van God. Want het is me nogal wat om te zeggen zoals de onbekende schrijver doet: ‘Alles is leegte.’

Lees meer: Lucht en leegte