19 Maart

Bingo

 

2016 03 19 BingBallen

 

20.00 uur in ons eigen Honk


Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

 

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. 

 

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken, al helemaal in paassfeer. 


Verenigingsgebouw "Ons eigen Honk"

Oud-Loosdrechtsedijk 124A

LintjeJohanJansen 015crVandaag 40 jaar geleden, op de verjaardag van prinses Beatrix, werd broeder Johan Jansen penningmeester van onze gemeente en bij zijn 40-jarig jubileum als penningmeester van onze gemeente is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Johan Jansen kreeg deze Koninklijke onderscheiding uit handen van de Wijdemeerse locoburgemeester Betske van Henten. De uitreiking vond plaats na de dienst tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als penningmeester.

LintjeJohanJansen 025 2

Als penningmeester is Johan Jansen niet alleen de boekhoudkundige rechterhand van de gemeente. Al die jaren is hij ook de juridische en zakelijke adviseur van de kerkenraad bij tal van belangrijke zaken. Zoals het aangaan of juist aflossen van leningen, het beleggen van de reserves, het aanvragen van subsidies en het verzorgen van de bijbehorende rapportages, de arbeidsvoorwaarden voor de predikant en de emeritaatsvoorzieningen, het verzorgen van de lokale en rijksbelastingen en laatstelijk het uitvoeren van de ANBI-regels.

LintjeJohanJansen 031 2

Daarnaast is Johan Jansen op tal van gebieden een sociaal en actief lid van de gemeente. Zo verzorgt hij ook al decennia het jaarboekje van onze gemeente, maakt en verkoopt hij collectebonnen, ondersteunt hij de interkerkelijke kindervakantiebijbelclub, draait hij mee in het zondagse vervoer van gemeenteleden en verzorgt hij wekelijks het vervoer en de begeleiding bij de zwemtherapie van Enno van de Riet.

LintjeJohanJansen 039

Een kerkelijke gemeente kan alleen bestaan dankzij de inzet van haar leden bij al het werk dat nodig is om de gemeenschap vorm te geven en aan de doelen van het genootschap te werken. Ook voor een kerkelijke gemeente geldt net als voor vele verenigingen dat het de laatste decennia steeds moeilijker is geworden om kwalitatief en kwantitatief voldoende inzet van vrijwilligers te verkrijgen.

LintjeJohanJansen 041

De kerkenraad is daarom zeer verheugd om en dankbaar voor het feit dat Johan Jansen zijn 40-jarig jubileum als penningmeester van onze gemeente mag beleven.

LintjeJohanJansen 065

De werkgroep Loosdrecht van het Nederlands Bijbelgenootschap wil u van harte uitnodigen op de informatie-avond over de Samenleesbijbel. Deze Bijbel is een nieuwe manier om samen met kinderen de Bijbel te lezen.

Op deze avond is er iemand van het Nederlands Bijbelgenootschap uit Haarlem aanwezig om u uitleg over de opzet en het gebruik van deze Samenleesbijbel te geven. Ook kunt u zelf ervaren hoe deze nieuwe Bijbel te gebruiken is

De informatie-avond over de Samenleesbijbel wordt gehouden op donderdagavond D.V. 18 februari a.s. in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan 17a in Nw.-Loosdrecht. De avond begint om 20.00uur en u bent welkom vanaf 19.45uur.

De koffie staat klaar. 

Zondag 24 januari was er na de kerkdienst een feestje in het Honk naast de Nederlands Gereformeerde kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Ton Krook vierde zijn jubileum: 35 jaar koster van deze kerk!

Ton35 jaarkoster 002w1280

Wenda Lamme sprak hem toe en memoreerde dat hij al die jaren naast de zichtbare taken ook op de achtergrond veel werk verrichtte. Tons vrouw Geke is naast de koster een stille kracht door de jaren heen. Samen organiseren ze ook al jaren de bingo-avonden in het Honk.

Ton Krook bedankte zijn hulpkoster Dirk van Henten en de vaste groep die hem helpt bij het kosterschap. Feestelijk in de bloemetjes gezet kon het kostersechtpaar de felicitaties van de gemeenteleden in ontvangst nemen.

Zuid-Afrika gaat gebukt onder een extreme droogte en hoge temperaturen. Wij vragen (opnieuw) dringend gebed.

2 vee

Ik was 6 weken in Nederland. In die tijd heb ik meer regen gezien dan in Zuid-Afrika in 2 jaar. Terug in ZA zie je opvallend veel veewagens op de weg, richting abattoir: gras is verdord, er is geen weiding meer.

4 drooglandOp de landerijen staat geplante mais er kansloos bij.

Ons dorp, Vryheid, heeft nog een klein beetje water, maar het water dat uit de kraan komt is ondrinkbaar. Water moet worden aangereden.

7 Bidden als EliaElia was een mens als wij, hij bad en het regende. Mag ik aan mensen zoals u en jij vragen om te bidden?

Tjeerd Baron

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Maandag 18 januari, Vitamine G, Diependaalseln 138
Boodschappers van vreugde”
Jesaja 61:1-4 en Johannes 15:9-12

Dinsdag 19 januari, Herv Gem, Nw Loosdr. dijk 171
“Eenheid als getuigenis”
Jeremia 31:10-13 en 1 Johannes 4:16b-21

Woensdag 20 januari, Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
“Geroepen om te verkondigen”
Genesis 17:1-8 en Psalm 145:8-12

Donderdag 21 januari, Vrije Ev Gem, Taludweg 35A
“De gemeenschap van de apostelen”
Jesaja 56:6-8 en Handelingen 2:37-42

Vrijdag 22 januari, Rehobothkerk, Kleine Drift 63A
“Luister naar de droom”
Genesis 37:5-8 en Romeinen 12:9-13

Zaterdag 23 januari, Grote Kerk, Kerkbrink 4
“Een warm welkom voor gebed”
Jesaja 62:2-7 en 1 Petrus 4:7-11

Alle avonden beginnen om 19.30

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten