Zuid-Afrika gaat gebukt onder een extreme droogte en hoge temperaturen. Wij vragen (opnieuw) dringend gebed.

2 vee

Ik was 6 weken in Nederland. In die tijd heb ik meer regen gezien dan in Zuid-Afrika in 2 jaar. Terug in ZA zie je opvallend veel veewagens op de weg, richting abattoir: gras is verdord, er is geen weiding meer.

4 drooglandOp de landerijen staat geplante mais er kansloos bij.

Ons dorp, Vryheid, heeft nog een klein beetje water, maar het water dat uit de kraan komt is ondrinkbaar. Water moet worden aangereden.

7 Bidden als EliaElia was een mens als wij, hij bad en het regende. Mag ik aan mensen zoals u en jij vragen om te bidden?

Tjeerd Baron

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Maandag 18 januari, Vitamine G, Diependaalseln 138
Boodschappers van vreugde”
Jesaja 61:1-4 en Johannes 15:9-12

Dinsdag 19 januari, Herv Gem, Nw Loosdr. dijk 171
“Eenheid als getuigenis”
Jeremia 31:10-13 en 1 Johannes 4:16b-21

Woensdag 20 januari, Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
“Geroepen om te verkondigen”
Genesis 17:1-8 en Psalm 145:8-12

Donderdag 21 januari, Vrije Ev Gem, Taludweg 35A
“De gemeenschap van de apostelen”
Jesaja 56:6-8 en Handelingen 2:37-42

Vrijdag 22 januari, Rehobothkerk, Kleine Drift 63A
“Luister naar de droom”
Genesis 37:5-8 en Romeinen 12:9-13

Zaterdag 23 januari, Grote Kerk, Kerkbrink 4
“Een warm welkom voor gebed”
Jesaja 62:2-7 en 1 Petrus 4:7-11

Alle avonden beginnen om 19.30

12 December

Bingo

Bingo Kerst

20.00 uur in ons eigen Honk

Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken, al helemaal in kerstsfeer. En u kunt daar nog mee helpen. Heeft u nog leuke prijsjes op zolder. Of nog etenswaar voor de levensmiddelenmand. Neem het mee naar de kerk. U doet ons daar een groot plezier mee.

Voleindingszondag 004w600Op 22 november richtten we onze aandacht op de Voleinding. We stonden stil bij dierbaren en vrienden die we het afgelopen kerkelijk jaar hebben verloren. We stonden stil bij verdriet en gemis dat al langer duurt. Door de kaars kon een ieder ons laten delen in haar of zijn verdriet.

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. We houden de hoop en het vertrouwen hoog dat Christus uit de dood is opgewekt.

Vandaag, zondag 8 november, waren wij te gast in de Schuilhof, de GKV tak van de Verbinding (GKV/CGK gemeente te Hilversum) als onderdeel van het gezamenlijke verzoeningstraject.

DeSchuilhof008

Na een tochtje door de mist en wat hindernissen op de Dalweg werden wij bij de deur direct al welkom geheten door de dominees Klaas de Vries en Auke Siebenga voor een opgewekte dienst met veel ruimte voor zang, een uitgebreid kindermoment met uitbeelding van "een scheuring", het effect daarvan op de betrokkenen en wat te doen om dat weer ongedaan te maken.

DeSchuilhof010

DeSchuilhof015

Uiteraard ook in het gebed ruimte voor het traject van vergeving en verzoening. In de preek vroeg Auke Siebenga met Paulus' brief aan de Filippenzen aandacht voor 'alles wat deugdzaam is en lof verdient'. 'Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn' houdt Paulus ons voor. Dat zijn een hoop regels die Paulus ons aanreikt maar het gaat er daarbij vooral om dat we mogen putten uit de rijkdom van wat Jezus ons te bieden heeft.

DeSchuilhof019

De beide dominees gaan gezamenlijk voor in gebed.

DeSchuilhof024

Na de zegen en het elkaar toezingen: 'De vrede van God zij met jou' (Opwekking 602) is er koffie, thee en limonade bij het kennismaken met onze gastheren en -vrouwen en het ontmoeten van oude bekenden.

DeSchuilhof026

DeSchuilhof028

Wij zien uit naar de volgende en laatste dienst in dit Verzoeningstraject op zondag 13 december.

Thema: "Kunnen wij het maken".

Een impressie van het omvangrijke programma:

  • Zingen, dagopening, openingsactiviteit
  • Aanleren themalied
  • Vertelling Paulus, napraten
  • Knutselen
  • Optreden Kinderkaravaan
  • Tussengym/kussendans
  • Vossenjacht met 11 vossen met een verhaal
  • Sluiting

Foto zie ook het fotoalbum.

Kinderbijbelclub 032

Kinderbijbelclub 047

Kinderbijbelclub 022

Kinderbijbelclub 060

Deze zondagmorgen is het een extra feestelijke dienst met een groot aantal gasten uit de GKV-gemeente de Schuilhof te Hilversum. Na een inleiding door de voorzitter van de kerkeraad Hans Doeve schudden de leden van de NGK Loosdrecht en de GKV Hilversum elkaar de hand als broeders en zusters en als goede buren van elkaar.

Verzoeningsdienst Loosdrecht 016w800

Verzoeningsdienst Loosdrecht 019w800

Verzoeningsdienst Loosdrecht 021w800

Het blad "Onderweg" verzorgde het volgende persbericht:

CGKv Hilversum en NGK Loosdrecht komen tot verzoening

De CGKv Hilversum - met name de wijkgemeente Schuilhof met GKv-wortels -  en de NGK Loosdrecht beschouwen hun jarenlange contacten en gesprekken over het verleden als voltooid. Ze zijn voornemens dit proces op 13 december af te ronden in een dienst van ontmoeting, verzoening en verbondenheid, waarin samen het avondmaal wordt gevierd.Meerdere jaren spraken de GKv Hilversum (in januari 2014 gefuseerd met de CGK Hilversum) en de NGK Loosdrecht over wat in 1967 heeft plaatsgevonden. Toen de NGK-gemeente in 2010 vacant raakte, lag het contact even stil. De komst van een nieuwe NGK-predikant in 2013 zwengelde de gesprekken echter weer aan. De GKv heeft aan de Loosdrechtse gemeente haar spijt uitgesproken over en verontschuldigingen aangeboden voor de pijnlijke dingen in 1967 en daarna, waarvoor de GKv zich verantwoordelijk acht. Dat gaf ruimte bij de NGK-kerkenraad om het verzoeningsproces te voltooien.De dienst op 13 december is het slotaccoord van een traject van drie gemeentelijke ontmoetingen. Op 4 oktober zal een aantal gemeenteleden van de CGKv Hilversum in de dienst te Loosdrecht komen om kennis te maken; op 8 november is de gemeente van Loosdrecht te gast in Hilversum.Hoe de contacten tussen beide gemeenten na 13 december voortgezet zullen worden, laten beide kerken in vertrouwen open.

(Persbericht "Onderweg")

 

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten