2016 06 09 BasMirjam 020w1200

2016 06 09 BasMirjam 023w1200

2016 06 09 BasMirjam 025w1200

2016 06 09 BasMirjam 030w1200

Een feestelijke trouwdienst waarin we een zegen vragen over het huwelijk van Bas Slager en Mirjam van Noord. Dominee Van Dolderen legt uit dat Bas en Mirjam van elkaar kunnen genieten omdat God hen zo briljant heeft gemaakt. Na de trouwbelofte doen Bas en Mirjam uiteindelijk de goede ring om elkaars vinger.

Meer foto's in het fotoalbum Recent.

ngk vrouwendagNGK Vrouwendag 2016, een dag voor ontmoeting met elkaar, bemoediging van elkaar en inspiratie door elkaar!

Op 29 oktober 2016 vindt de jaarlijkse NGK Vrouwendag weer plaats. Dit keer in het prachtige Kampen, Hanzestad aan de IJssel, en wel in de Nieuwe Kerk aan de Broederweg. Voor velen niet onbekend. Misschien heb je in Kampen gewoond en/of heb je er familie. Misschien ken je de stad van de Kogge of van de Kamper Ui-t-dagen. We zijn trots op onze stad en daarom nodigen we jullie graag uit.

Levende stenen 007w1200

Tijdens een speciale kinderdienst besteden we aandacht aan het project van de kinderclub over stenen in de bijbel. Hardwerkende lieden beelden de bouw van een kerk uit en dominee Siebenga legt uit dat wij als levende stenen samen de kerk vormen.

Levende stenen 008w1200

 

Levende stenen 010w1200

Levende stenen 009w1200

 Daphne en Koen lezen de geloofsbelijdenis.

Broeder en zuster Strating zestig jaar getrouwd

 

14 maart waren we 60 jaar getrouwd en vierden op bescheiden wijze dit diamanten huwelijk alleen met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Aleid was maar nèt hersteld  van een behoorlijke griep en zat pas daarna weer in haar gemakkelijke stoel.

We danken ieder die ons verraste met bloemen, bloemstukken, planten, kaarten (soms erg lieve) telefoontjes en ook persoonlijke felicitaties.

We zijn dankbaar dat God ons met ons gezin heeft gespaard in voor- en tegenspoed en dat we deze dag op hoge leeftijd mochten gedenken. Ook onze trouwbelofte heeft ons veel sterkte gegeven.

“Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen,

U verlaat niet wie U zoeken, HEER “( psalm 9:11)

Ab en Aleid Strating


Stratings cr

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto uit de Nieuwsster, met burgemeester Smit

19 Maart

Bingo

 

2016 03 19 BingBallen

 

20.00 uur in ons eigen Honk


Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

 

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. 

 

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken, al helemaal in paassfeer. 


Verenigingsgebouw "Ons eigen Honk"

Oud-Loosdrechtsedijk 124A

LintjeJohanJansen 015crVandaag 40 jaar geleden, op de verjaardag van prinses Beatrix, werd broeder Johan Jansen penningmeester van onze gemeente en bij zijn 40-jarig jubileum als penningmeester van onze gemeente is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Johan Jansen kreeg deze Koninklijke onderscheiding uit handen van de Wijdemeerse locoburgemeester Betske van Henten. De uitreiking vond plaats na de dienst tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als penningmeester.

LintjeJohanJansen 025 2

Als penningmeester is Johan Jansen niet alleen de boekhoudkundige rechterhand van de gemeente. Al die jaren is hij ook de juridische en zakelijke adviseur van de kerkenraad bij tal van belangrijke zaken. Zoals het aangaan of juist aflossen van leningen, het beleggen van de reserves, het aanvragen van subsidies en het verzorgen van de bijbehorende rapportages, de arbeidsvoorwaarden voor de predikant en de emeritaatsvoorzieningen, het verzorgen van de lokale en rijksbelastingen en laatstelijk het uitvoeren van de ANBI-regels.

LintjeJohanJansen 031 2

Daarnaast is Johan Jansen op tal van gebieden een sociaal en actief lid van de gemeente. Zo verzorgt hij ook al decennia het jaarboekje van onze gemeente, maakt en verkoopt hij collectebonnen, ondersteunt hij de interkerkelijke kindervakantiebijbelclub, draait hij mee in het zondagse vervoer van gemeenteleden en verzorgt hij wekelijks het vervoer en de begeleiding bij de zwemtherapie van Enno van de Riet.

LintjeJohanJansen 039

Een kerkelijke gemeente kan alleen bestaan dankzij de inzet van haar leden bij al het werk dat nodig is om de gemeenschap vorm te geven en aan de doelen van het genootschap te werken. Ook voor een kerkelijke gemeente geldt net als voor vele verenigingen dat het de laatste decennia steeds moeilijker is geworden om kwalitatief en kwantitatief voldoende inzet van vrijwilligers te verkrijgen.

LintjeJohanJansen 041

De kerkenraad is daarom zeer verheugd om en dankbaar voor het feit dat Johan Jansen zijn 40-jarig jubileum als penningmeester van onze gemeente mag beleven.

LintjeJohanJansen 065

De werkgroep Loosdrecht van het Nederlands Bijbelgenootschap wil u van harte uitnodigen op de informatie-avond over de Samenleesbijbel. Deze Bijbel is een nieuwe manier om samen met kinderen de Bijbel te lezen.

Op deze avond is er iemand van het Nederlands Bijbelgenootschap uit Haarlem aanwezig om u uitleg over de opzet en het gebruik van deze Samenleesbijbel te geven. Ook kunt u zelf ervaren hoe deze nieuwe Bijbel te gebruiken is

De informatie-avond over de Samenleesbijbel wordt gehouden op donderdagavond D.V. 18 februari a.s. in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan 17a in Nw.-Loosdrecht. De avond begint om 20.00uur en u bent welkom vanaf 19.45uur.

De koffie staat klaar. 

Zondag 24 januari was er na de kerkdienst een feestje in het Honk naast de Nederlands Gereformeerde kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Ton Krook vierde zijn jubileum: 35 jaar koster van deze kerk!

Ton35 jaarkoster 002w1280

Wenda Lamme sprak hem toe en memoreerde dat hij al die jaren naast de zichtbare taken ook op de achtergrond veel werk verrichtte. Tons vrouw Geke is naast de koster een stille kracht door de jaren heen. Samen organiseren ze ook al jaren de bingo-avonden in het Honk.

Ton Krook bedankte zijn hulpkoster Dirk van Henten en de vaste groep die hem helpt bij het kosterschap. Feestelijk in de bloemetjes gezet kon het kostersechtpaar de felicitaties van de gemeenteleden in ontvangst nemen.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten