De werkgroep Loosdrecht van het Nederlands Bijbelgenootschap wil u van harte uitnodigen op de informatie-avond over de Samenleesbijbel. Deze Bijbel is een nieuwe manier om samen met kinderen de Bijbel te lezen.

Op deze avond is er iemand van het Nederlands Bijbelgenootschap uit Haarlem aanwezig om u uitleg over de opzet en het gebruik van deze Samenleesbijbel te geven. Ook kunt u zelf ervaren hoe deze nieuwe Bijbel te gebruiken is

De informatie-avond over de Samenleesbijbel wordt gehouden op donderdagavond D.V. 18 februari a.s. in het Wijkgebouw aan de Eikenlaan 17a in Nw.-Loosdrecht. De avond begint om 20.00uur en u bent welkom vanaf 19.45uur.

De koffie staat klaar. 

Zondag 24 januari was er na de kerkdienst een feestje in het Honk naast de Nederlands Gereformeerde kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Ton Krook vierde zijn jubileum: 35 jaar koster van deze kerk!

Ton35 jaarkoster 002w1280

Wenda Lamme sprak hem toe en memoreerde dat hij al die jaren naast de zichtbare taken ook op de achtergrond veel werk verrichtte. Tons vrouw Geke is naast de koster een stille kracht door de jaren heen. Samen organiseren ze ook al jaren de bingo-avonden in het Honk.

Ton Krook bedankte zijn hulpkoster Dirk van Henten en de vaste groep die hem helpt bij het kosterschap. Feestelijk in de bloemetjes gezet kon het kostersechtpaar de felicitaties van de gemeenteleden in ontvangst nemen.

Zuid-Afrika gaat gebukt onder een extreme droogte en hoge temperaturen. Wij vragen (opnieuw) dringend gebed.

2 vee

Ik was 6 weken in Nederland. In die tijd heb ik meer regen gezien dan in Zuid-Afrika in 2 jaar. Terug in ZA zie je opvallend veel veewagens op de weg, richting abattoir: gras is verdord, er is geen weiding meer.

4 drooglandOp de landerijen staat geplante mais er kansloos bij.

Ons dorp, Vryheid, heeft nog een klein beetje water, maar het water dat uit de kraan komt is ondrinkbaar. Water moet worden aangereden.

7 Bidden als EliaElia was een mens als wij, hij bad en het regende. Mag ik aan mensen zoals u en jij vragen om te bidden?

Tjeerd Baron

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Maandag 18 januari, Vitamine G, Diependaalseln 138
Boodschappers van vreugde”
Jesaja 61:1-4 en Johannes 15:9-12

Dinsdag 19 januari, Herv Gem, Nw Loosdr. dijk 171
“Eenheid als getuigenis”
Jeremia 31:10-13 en 1 Johannes 4:16b-21

Woensdag 20 januari, Pniëlkerk, Van Ghentlaan 47
“Geroepen om te verkondigen”
Genesis 17:1-8 en Psalm 145:8-12

Donderdag 21 januari, Vrije Ev Gem, Taludweg 35A
“De gemeenschap van de apostelen”
Jesaja 56:6-8 en Handelingen 2:37-42

Vrijdag 22 januari, Rehobothkerk, Kleine Drift 63A
“Luister naar de droom”
Genesis 37:5-8 en Romeinen 12:9-13

Zaterdag 23 januari, Grote Kerk, Kerkbrink 4
“Een warm welkom voor gebed”
Jesaja 62:2-7 en 1 Petrus 4:7-11

Alle avonden beginnen om 19.30

12 December

Bingo

Bingo Kerst

20.00 uur in ons eigen Honk

Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken, al helemaal in kerstsfeer. En u kunt daar nog mee helpen. Heeft u nog leuke prijsjes op zolder. Of nog etenswaar voor de levensmiddelenmand. Neem het mee naar de kerk. U doet ons daar een groot plezier mee.

Voleindingszondag 004w600Op 22 november richtten we onze aandacht op de Voleinding. We stonden stil bij dierbaren en vrienden die we het afgelopen kerkelijk jaar hebben verloren. We stonden stil bij verdriet en gemis dat al langer duurt. Door de kaars kon een ieder ons laten delen in haar of zijn verdriet.

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. We houden de hoop en het vertrouwen hoog dat Christus uit de dood is opgewekt.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten