Nieuws

Kerstlunch 2017 | De komst van Jezus Christus

Een mooie en gezellige Kerstlunch met Ton en Geke als opper-organisatoren. Bijgestaand door Johan (programmaboekje), Willy (piano begeleiding, Hans (opening/sluiting), Cathy (gedicht), Elly (tekstlezing), Auke (meditatie), Petra (Kerstverhaal).

Gods plan, de uitvoering daarvan, verloopt vaak anders dan wij graag willen, anders dan wij verwachten. Dat was zo toen Jesaja (Jes. 63:15-19) om Gods hulp vroeg, en dat was ook zo toen God zijn zoon naar ons mensen zond.

Verrassend was dat dat ook te horen was in het Kerstverhaal. In dat verhaal (een bijzondere fantasie over hemelse taferelen en de planvorming van God) koos God ook voor een andere oplossing dan de engelen voorstelden.

Uiteraard was de lunch zelf smakelijk en overvloedig.

Advent

We leven toe naar Kerst. Iedere zondag openen wij een nieuw luikje van de adventskalender en steken we een nieuwe kaars aan.

Kerstbingo - 16 December

20.00 Uur in ons eigen Honk

Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken, al helemaal in kerstsfeer. En u kunt daar nog mee helpen. Heeft u nog leuke prijsjes op zolder? Of nog etenswaar voor de levens-middelenmand? Neem het mee naar de kerk. U doet ons daar een groot plezier mee.

Lied van de maand december 2017

Ons Lied van de maand in december 2017 is: Zing, Noorderland een lied uit de bundel "Het liefste lied van overzee" II nr. 63. Dit Adventslied is een vertaling door Sytze de Vries van de Engelse hymne "Hills of the North, rejoice". We zingen het op de melodie van componist Martin Shaw (1875-1958).

We zullen dit lied als een stapellied zingen; iedere zondag een couplet erbij totdat we op zondag 24 december alle vijf coupletten zingen. Op zondag 3 december hebben we al de eerste twee coupletten gezongen.
 
Voor de liefhebbers zij de noten hier te downloaden.

Lees meer: Lied van de maand december 2017

Eindejaarsactie van St. Newbornlife

Nagekomen bericht voor het kerkblad

 

Stichting New Born LifeIn dit laatste kerkblad van 2017 willen we u vragen nog even aan de vrouwen in Afrika te denken. Want ook dit keer is het weer gelukt; een weldoener (die anoniem wenst te blijven) gaat alle giften die nog voor 31 december binnenkomen verdubbelen! Dus € 10,- wordt € 20,- enz. En geeft u 25 euro, dan gaat er maar liefst 50 euro naar de VVF-operaties in Afrika.

Momenteel ligt het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ voor de kust van Kameroen. Het is de eerste keer dat Mercy Ships dit land bezoekt en ook hier wachten veel - vaak nog piepjonge - vrouwen op een oplossing voor het probleem, dat hun leven verwoestte. Tijdens een moeizame bevalling verloren ze hun kindje en ontstond een gat (fistel) in de blaaswand.

Lees meer: Eindejaarsactie van St. Newbornlife

Gemeentelunch

Na de feestelijke trakatie van Johan en Elly genoten wij van een gezamenlijke lunch. Vooraf een bijbelkwis onder leiding van Wenda en vervolgens een keur aan hartige taarten, broodjes met allerhande beleg en voor de liefhebber ook vers fruit.

Zie ook het foto album.

Zuster Aleid Strating 1925 - 2017

Afgelopen dinsdag heeft de Heer tot zich genomen zuster Aleid Strating in de leeftijd van 92 jaar.

Zuster Strating was al lange tijd niet meer in staat om de kerkdiensten te bezoeken maar zij was nog altijd sterk verbonden met de gemeente. Ondanks haar afnemende gezondheid was zij altijd vrolijk en opgewekt.

Wij wensen haar man Ab, de kinderen en kleinkinderen en andere familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze lieve vrouw.

Op de rouwkaart staat de volgende tekst, 2 Korintiërs 5 vers 1:

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

De dankdienst voor haar leven is op maandag 16 oktober om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 230, te Loosdrecht.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in kerk.

Bevestiging Aart van Henten en Riekje de Haas

In de sfeervolle dienst van zondag 17 september die geleid werd door ds.Mark Janssens werden Aart van Henten en Riekje de Haas bevestigd in het ambt van ouderling respectievelijk diaken.

Voor de bevestiging werden eerst Daan van der Veen en Sandra Krook uit hun ambt ontheven. De dienst stond ook in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Luwtje Slager bad voor de clubs en de kringen, Hans Doeve deed dat voor de ambten en al het overige werk dat in de gemeente verzet moet worden. Petra de Joode bad in het bijzonder om de kracht van de Heilige Geest voor een ieder.

Aan het eind van de dienst zongen wij elkaar toe:  "Vrede zij u ... Ontvangt mijn Geest, heilige Geest" (ELB 79).