Ook dit voorjaar zal er weer in en rond onze kerk en eigen honk geklust moeten worden. Hier en daar een kwastje verf, en uiteraard ook alles weer fris gepoetst en schoon gemaakt. Wij vragen hiervoor natuurlijk weer vrijwilligers die van wanten weten.

Op zaterdag 22 april gaan we met een ploeg aan de gang. Om 10.00 uur staat de koffie klaar (misschien wel met een koekje).

De commissie van beheer.

Ook dit voorjaar zal er weer in en rond onze kerk en eigen honk geklust moeten worden. Hier en daar een kwastje verf, en uiteraard ook alles weer fris gepoetst en schoon gemaakt. Wij vragen hiervoor natuurlijk weer vrijwilligers die van wanten weten.

Op zaterdag 22 april gaan we met een ploeg aan de gang. Om 10.00 uur staat de koffie klaar ( misschien wel met een koekje ).

 

De commissie van beheer.

2008 Machteld Laurens crw600Zoals velen wisten was Machteld van Baardewijk-van Gent, echtgenote van onze oud-predikant Laurens van Baardewijk, al enkele jaren ziek. Afgelopen vrijdag bleek dat er geen behandeling meer mogelijk was. Op zondagmorgen is zij vol vertrouwen in haar Heer en Heiland gestorven.

Ze was 50 jaar - en toch moesten haar man Laurens en hun dochter Annerieke afscheid van haar nemen. Dat is een groot verlies waarbij wij hen opdragen in de zorg van hun Hemelse Vader. We hebben haar leren kennen als een betrokken vrouw voor de gemeente en een grote steun voor Laurens.

Zaterdag 28 januari vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats te Marknesse.
Voorafgaand is er om 13.30 uur een dankdienst voor haar leven in het kerkgebouw van de PKN aan de Sluis 2 te Marknesse.
Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 12.45 uur.
Het adres is van ds. van Baardewijk is: Westerkimme 9, 8316 EC Marknesse

Vertaald uit een liturgie van de Redeemerchurch in New York (Tim Keller). 
 
1 God Zelf
Welke andere zaken, of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God Zelf?
 
2 Mijn beeld van God
Ken ik God zo en aanbid ik Hem zo als Hij Zich openbaart in de Bijbel, of pas ik het beeld van Hem aan zoals ik Hem wil “hebben”?
 
3 Naam
Als ik zeg christen te zijn, leef ik er dan ook naar of ben ik een schijnheilige geweest in een bepaald deel van mijn leven?
 
4 Sabbat
Geef ik God werkelijk mijn leven, of alleen de restjes van mijn tijd?
 
5 Vader en moeder
Heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven?
 
6 Niet doodslaan
Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune, heb ik slecht van mensen gedacht?
 
7 Geen overspel
Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner?
 
8 Niet stelen
Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn?
 
9 Geen vals getuigenis
Ben ik integer geweest, afgelopen week. Heb ik mijn beloften gehouden, heb ik eerlijk gesproken?
 
10 Niet begeren
Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp?

Op Kerstavond 24 december is er om 22.00 uur een sfeervolle Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230.

Een bijeenkomst met veel muziek, samenzang van bekende kerstliederen en lezing van het kerstevangelie.

Het thema van de dienst is: “Liefde, geloven wij het nog?”. De protestantse kerken van Loosdrecht zijn allemaal betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de Kerstnachtdienst.

Iedereen is welkom om op deze Kerstavond samen te genieten van de feestelijke muziek en de kerstsfeer. Een mooi begin van de Kerstdagen!

Jans Lamme 100 jaarEen feestelijke dag voor de familie: Op 14 november bereikte Jans Lamme-Kroon de prachtige leeftijd van 100 jaar. Loco-burgemeester Betske van Henten feliciteerde haar tijdens een feestelijke zondagmiddag in de Beukenhof. De Praiseband trad speciaal op voor de honderdjarige, hier op de foto met haar schoondochte Trees Lamme. Jans genoot volop temidden van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten