Na de feestelijke trakatie van Johan en Elly genoten wij van een gezamenlijke lunch. Vooraf een bijbelkwis onder leiding van Wenda en vervolgens een keur aan hartige taarten, broodjes met allerhande beleg en voor de liefhebber ook vers fruit.

Zie ook het foto album.

Afgelopen dinsdag heeft de Heer tot zich genomen zuster Aleid Strating in de leeftijd van 92 jaar.

Zuster Strating was al lange tijd niet meer in staat om de kerkdiensten te bezoeken maar zij was nog altijd sterk verbonden met de gemeente. Ondanks haar afnemende gezondheid was zij altijd vrolijk en opgewekt.

Wij wensen haar man Ab, de kinderen en kleinkinderen en andere familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze lieve vrouw.

Op de rouwkaart staat de volgende tekst, 2 Korintiërs 5 vers 1:

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

De dankdienst voor haar leven is op maandag 16 oktober om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 230, te Loosdrecht.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in kerk.

In de sfeervolle dienst van zondag 17 september die geleid werd door ds.Mark Janssens werden Aart van Henten en Riekje de Haas bevestigd in het ambt van ouderling respectievelijk diaken.

Voor de bevestiging werden eerst Daan van der Veen en Sandra Krook uit hun ambt ontheven. De dienst stond ook in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Luwtje Slager bad voor de clubs en de kringen, Hans Doeve deed dat voor de ambten en al het overige werk dat in de gemeente verzet moet worden. Petra de Joode bad in het bijzonder om de kracht van de Heilige Geest voor een ieder.

Aan het eind van de dienst zongen wij elkaar toe:  "Vrede zij u ... Ontvangt mijn Geest, heilige Geest" (ELB 79).

 

Onze zuster Rens van Henten is in de nacht van vrijdag op zaterdag 16 september overleden. Na tijden van afnemende gezondheid is zij thuis rustig ingeslapen. Rens is 85 jaar geworden; zij en haar man Henk van Henten waren bijna 61 jaar getrouwd. In onze Loosdrechtse kerkgemeenschap heeft zij een bijzondere plaats ingenomen. Altijd belangstellend naar het wel en wee van eenieder. Heel veel kinderen zullen zich haar herinneren als de snoepjesoma en Enno kreeg iedere week een rol pepermunt! Wij wensen haar man Henk, die nu alleen achterblijft, heel veel kracht toe. Ook de kinderen en kleinkinderen en andere familieleden uit de kerkgemeenschap wensen wij sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wij dankten voor haar leven in een dienst van Woord en Gebed onder leiding van dominee Jan Bouma op donderdag 21 september in de Nederlands Hervormde Kerk te Loosdrecht.

Op de meestal drukbezochte jaarmarkt in Loosdrecht zullen we als gezamenlijke Loosdrechtse kerken vertegenwoordigd zijn met een kraam. De poster die twee jaar geleden gemaakt is met als thema: “De kerk, een goede buur” zal de kraam weer opfleuren.

Voor deze gelegenheid maken we nieuwe folders, waarin alle kerken zich voorstellen. Daarnaast gaan we geld inzamelen en spullen verkopen voor het zendingsproject van Hope Made uit Albanië. Tevens leggen we in samenwerking met het Nederlands Bijbel Genootschap een aantal hedendaagse bijbels neer: de Straattaalbijbel, de Bijbel in gewone taal.

Voor de kinderen uit Loosdrecht zal er weer een leuke activiteit georganiseerd worden in de Pauluskapel.

De jaarmarkt staat in Nieuw-Loosdrecht rond de Nootweg en het Lindeplein van 13.00 tot 21.00 uur op 30 augustus.

Als je zin en tijd hebt om te helpen bij de voorbereiding of op de dag zelf, laat het ons even weten!

Josje Erkelens en Hans Doeve

Op 28 mei zijn we als gemeente te gast in de Hervormde Kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Er is zondagsschool vanaf het begin van de dienst waar ook onze leiding bij aanwezig is. Tegen het einde van de dienst komen de kinderen weer terug.

Parkeren kan op het terrein voor de kerk en aan de overkant, schuin tegenover de kerk.

Een mooie gelegenheid om onze verbondenheid in Christus te vieren!

Trees lintje 2017

2017 Trees lintjeTrees Lamme- Bottelier is op woensdag 26 april 2017 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. 

Trees werd woensdagmorgen verrast tijdens haar werk voor de Historische Kring Loosdrecht. Familie en vrienden arriveerden tot haar grote verrassing en ontroering per dubbeldekkerbus bij het Drieluik. Burgemeester Martijn Smit sprak Trees toe en speldde haar de bijbehorende versierselen op. De burgemeester roemde haar tomeloze energie die ze bij al haar activiteiten ten toon heeft gespreid. Naast haar andere vrijwilligerswerk heeft ze ook voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Loosdrecht veel gedaan, vooral voor het kinderwerk.

Trees, van harte gefeliciteerd!

foto's De Nieuwsster

Na de dienst over verhalen, nep-nieuws, fact checken en het betrouwbare getuigenis van de opstanding, vierden we Pasen met een gezamenlijk Paaslunch. Het was gezellig vol in het Honk.

Veel foto's in het foto-album.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten