We leven toe naar Kerst. Iedere zondag openen wij een nieuw luikje van de adventskalender en steken we een nieuwe kaars aan.

20.00 Uur in ons eigen Honk

Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken, al helemaal in kerstsfeer. En u kunt daar nog mee helpen. Heeft u nog leuke prijsjes op zolder? Of nog etenswaar voor de levens-middelenmand? Neem het mee naar de kerk. U doet ons daar een groot plezier mee.

Ons Lied van de maand in december 2017 is: Zing, Noorderland een lied uit de bundel "Het liefste lied van overzee" II nr. 63. Dit Adventslied is een vertaling door Sytze de Vries van de Engelse hymne "Hills of the North, rejoice". We zingen het op de melodie van componist Martin Shaw (1875-1958).

We zullen dit lied als een stapellied zingen; iedere zondag een couplet erbij totdat we op zondag 24 december alle vijf coupletten zingen. Op zondag 3 december hebben we al de eerste twee coupletten gezongen.
 
Voor de liefhebbers zij de noten hier te downloaden.

Nagekomen bericht voor het kerkblad

 

Stichting New Born LifeIn dit laatste kerkblad van 2017 willen we u vragen nog even aan de vrouwen in Afrika te denken. Want ook dit keer is het weer gelukt; een weldoener (die anoniem wenst te blijven) gaat alle giften die nog voor 31 december binnenkomen verdubbelen! Dus € 10,- wordt € 20,- enz. En geeft u 25 euro, dan gaat er maar liefst 50 euro naar de VVF-operaties in Afrika.

Momenteel ligt het hospitaalschip ‘Africa Mercy’ voor de kust van Kameroen. Het is de eerste keer dat Mercy Ships dit land bezoekt en ook hier wachten veel - vaak nog piepjonge - vrouwen op een oplossing voor het probleem, dat hun leven verwoestte. Tijdens een moeizame bevalling verloren ze hun kindje en ontstond een gat (fistel) in de blaaswand.

Na de feestelijke trakatie van Johan en Elly genoten wij van een gezamenlijke lunch. Vooraf een bijbelkwis onder leiding van Wenda en vervolgens een keur aan hartige taarten, broodjes met allerhande beleg en voor de liefhebber ook vers fruit.

Zie ook het foto album.

Afgelopen dinsdag heeft de Heer tot zich genomen zuster Aleid Strating in de leeftijd van 92 jaar.

Zuster Strating was al lange tijd niet meer in staat om de kerkdiensten te bezoeken maar zij was nog altijd sterk verbonden met de gemeente. Ondanks haar afnemende gezondheid was zij altijd vrolijk en opgewekt.

Wij wensen haar man Ab, de kinderen en kleinkinderen en andere familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze lieve vrouw.

Op de rouwkaart staat de volgende tekst, 2 Korintiërs 5 vers 1:

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

De dankdienst voor haar leven is op maandag 16 oktober om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 230, te Loosdrecht.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in kerk.

In de sfeervolle dienst van zondag 17 september die geleid werd door ds.Mark Janssens werden Aart van Henten en Riekje de Haas bevestigd in het ambt van ouderling respectievelijk diaken.

Voor de bevestiging werden eerst Daan van der Veen en Sandra Krook uit hun ambt ontheven. De dienst stond ook in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Luwtje Slager bad voor de clubs en de kringen, Hans Doeve deed dat voor de ambten en al het overige werk dat in de gemeente verzet moet worden. Petra de Joode bad in het bijzonder om de kracht van de Heilige Geest voor een ieder.

Aan het eind van de dienst zongen wij elkaar toe:  "Vrede zij u ... Ontvangt mijn Geest, heilige Geest" (ELB 79).

 

Onze zuster Rens van Henten is in de nacht van vrijdag op zaterdag 16 september overleden. Na tijden van afnemende gezondheid is zij thuis rustig ingeslapen. Rens is 85 jaar geworden; zij en haar man Henk van Henten waren bijna 61 jaar getrouwd. In onze Loosdrechtse kerkgemeenschap heeft zij een bijzondere plaats ingenomen. Altijd belangstellend naar het wel en wee van eenieder. Heel veel kinderen zullen zich haar herinneren als de snoepjesoma en Enno kreeg iedere week een rol pepermunt! Wij wensen haar man Henk, die nu alleen achterblijft, heel veel kracht toe. Ook de kinderen en kleinkinderen en andere familieleden uit de kerkgemeenschap wensen wij sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Wij dankten voor haar leven in een dienst van Woord en Gebed onder leiding van dominee Jan Bouma op donderdag 21 september in de Nederlands Hervormde Kerk te Loosdrecht.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten