In een feestelijke dienst in het gebouw van de Nederlands Gereformeerde kerk vierden de leden van deze kerk samen met de leden van de Hervormde kerk in Oud-Loosdrecht het Pinksterfeest. Muziek en gezang omlijstten de preek van dominee Van Duinen over het vuur dat God ontsteekt in ons en dat we uit mogen dragen in de wereld om ons heen. Dominee Siebenga leidde het moment in dat de aanwezige kerkleden hun lofprijzing of gebed op een vlam konden schrijven. Al die vlammen werden verzameld tot één vuur.

2018 05 20 Pinksteren 006

Op eerste Paasdag begonnen we als gemeente met een gezamenlijk ontbijt. Ook een aantal naaste buren van de kerk schoof aan bij het paasbrood en de gekleurde eieren. Daarna vierden we in een feestelijke dienst de opstanding van onze Here Jezus. Enthousiast zong iedereen: U zij de glorie, opgestane Heer!

Zondag 1 april legde Ton Krook zijn functie neer als koster van onze Nederlands Gereformeerde kerk in Loosdrecht. De voorzitter van de kerkeraad, Jaap Augustijn, sprak hem na afloop van de feestelijke kerkdienst op paasmorgen toe. 37 jaar lang zorgde Ton Krook als koster  voor het ordelijk verloop van de kerkdiensten en droeg hij onvermoeibaar zorg voor de gebouwen en het terrein. Samen met zijn vrouw Geke organiseerde hij gezellige bingo-avonden in het Honk. Een markante persoonlijkheid in Loosdrecht, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij mag nu van zijn welverdiende rust genieten, maar hij is altijd bereid om nog een handje te helpen bij de werkzaamheden rond de kerk. Zo werkt hij nu het nieuwe kostersechtpaar in, Hans Doeve en Josje Erkelens. Zij wonen naast de kerk en nemen ook de verhuur van het Honk over.

2018 03 24 BINGO

 

Iedereen is van harte welkom in het honk voor een gezellige avond. Met een nieuwe bingomeester(es ) en een nieuw team, dus dat is alvast spannend. Maar ook met de vertrouwde loterij. Er zijn een heleboel prachtige prijzen te winnen.
Neem dus gerust iemand mee.
We hopen jullie allemaal te zien op 24 maart.

Oud-Loosdrechtsedijk 124
Loosdrecht

Zondag 11 maart gingen dominee Siebenga en dominee Van Duinen voor in een gezamenlijke dienst met de leden van de Hervormde Kerk in Oud Loosdrecht. In het kader van het project Groei knutselden de kinderen een regenmaker in elkaar. Na de dienst was er gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten bij de koffie in het Honk.

2018 03 11 Gezamenlijke kerkdienst Oud Loosdrecht 002

In Zin, Zout en Zegen heeft presentator Petra de Joode al heel wat kerkdiensten bezocht. Deze keer gaat collega Yvonne Sprunken met haar naar de kerk in Loosdrecht die Petra bezoekt. Wat brengt Petra daar en wat neemt ze mee uit de diensten die ze op zondag bijwoont?

Bekijk het voorproefje op de NPO Radio5 website. Of beluister de uitzending via Gemist (het programma start na circa 2.30 minuut). 

De gezamenlijke kerken in Loosdrecht hielden een sfeervolle Kerstnachtdienst in de Sijpekerk. Naast de samenzang zong het gelegenheidskoor mooie kerstliederen. Dominee Roelofse hield een overdenking over de verrassende actie van God, die Jezus naar de aarde stuurde.

Een mooie en gezellige Kerstlunch met Ton en Geke als opper-organisatoren. Bijgestaand door Johan (programmaboekje), Willy (piano begeleiding, Hans (opening/sluiting), Cathy (gedicht), Elly (tekstlezing), Auke (meditatie), Petra (Kerstverhaal).

Gods plan, de uitvoering daarvan, verloopt vaak anders dan wij graag willen, anders dan wij verwachten. Dat was zo toen Jesaja (Jes. 63:15-19) om Gods hulp vroeg, en dat was ook zo toen God zijn zoon naar ons mensen zond.

Verrassend was dat dat ook te horen was in het Kerstverhaal. In dat verhaal (een bijzondere fantasie over hemelse taferelen en de planvorming van God) koos God ook voor een andere oplossing dan de engelen voorstelden.

Uiteraard was de lunch zelf smakelijk en overvloedig.

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten