bloemen-en-planten
Ook dit jaar gaan we weer perkplanten en tweedehands boeken verkopen op het kerkplein. De helft van de opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds en de andere helft voor stichting Sizanani die in Zuid Afrika heel goed werk verricht. Schrijf het in de agenda: de datum is zaterdag 11 mei. De markt begint om 10:00 uur en eindigt ongeveer om 14:00 uur. Net zoals de afgelopen drie jaar komen de planten van kwekerij Ome Joop. Er is weer een zeer ruime keus. U kunt ook bestellingen doorgeven aan Tanny.

U kunt op het terras of binnen genieten van een kopje koffie of thee met zelfgebakken taart.

Dit jaar nieuw: luxe tijdschriften voor een prikkie.

Als u nog boeken, DVD's, CD's of luxe tijdschriften heeft waar u vanaf wilt dan mag u Tanny bellen of de handel meenemen naar de kerk. Wij weten er wel raad mee. Boeken die niet verkocht worden op 11 mei verkopen we op de jaarmarkt in augustus of zetten we in de boekenkast in het Honk.

Wij zoeken nog vrijwilligers om iets te bakken. U kunt uw naam invullen op een lijst in het portaal van de kerk. Wilt u meehelpen om reclame voor deze markt te maken? Hang dan posters op of verspreid folders. Vraag er naar bij Tanny. Ook alhier te downloaden

Tot zaterdag 11 mei, en neem gerust uw buren, familie en kennissen mee!

Tanny Koomen

Branda van Ree

NGKL-FacebookW600br

Bedoeling is om via het Facebook account 'NGK Loosdrecht' iedereen de gelegenheid te geven langs deze weg geattendeerd te worden op updates van onze nieuwe website: ngkloosdrecht.nl.

Op 8 april is aan iedereen waarvan het emailadres bekend is bij de werkgroep Publiciteit een Facebook vriendschapsverzoek gestuurd. Reactiechampions zijn Renske Augustijn en Mariska Bolten. Binnen de minuut hebben zij gereageerd op het vriendschapsverzoek (waarschijnlijk binnen 10 seconden). Eervolle derde plaats voor Hannah Augustijn met circa 65 seconden.

Heb je geen vriendsschapsverzoek ontvangen? Zoek ons dan s.v.p. zelf op op Facebook.

Annie-van-BaardewijkRegelmatig ontvang ik emails van Ilonka, dochter van Ds. Berenyi uit Hongarije. Gisteren schreef zij mij dat het met haar tamelijk goed gaat na de dood van haar vader, van wie zij altijd enorme steun heeft ontvangen in haar moeilijke leven. Haar diep gehandicapte dochter Monika was nu weer ziek. Zij verzorgt haar dochter altijd zelf, al meer dan 40 jaar.

Over Marika, vrouw van Ds. Berenyi schrijft zij dat zij haar flat in Sarospatak heeft verkocht en binnenkort gaat verhuizen naar een kleine flat in Budapest.

23 maart

 

bingo-spelen

 

20.00 uur in ons eigen Honk

Neem gezellig vrienden en familie mee voor een avondje bingo.

Ton en Geke zijn al weer druk met de voorbereidingen om er ook dit keer weer een succes van maken. En u kunt daar nog mee helpen. Heeft u nog leuke prijsjes op zolder of etenswaar voor de levensmiddelenmand? Neem het mee naar de kerk. U doet ons daar een groot plezier mee.

Praise-w400

ECHTE LIEFDE

Op zondagmiddag 27 januari hadden we in onze kerk een evangelisatiebijeenkomst met als thema 'Echte Liefde'. Praise! Loosdrecht zong er mooie liedjes over. Sommige zongen we allemaal mee.

Evangelisatie met Praise 006
We lazen Johannes 15: 9-17. Centraal stond vers 13: Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

2012-12-Kerstlunch-029
Een gezellige kerstlunch voor de jong- en oudbejaarden van de gemeente.

De kerstochtend werd ingeleid door Hans Doeve en dominee Rein de Jonge hield een meditatie.

Alle aanwezigen zetten hun naam op verschillende kerstkaarten voor degenen die niet aanwezig konden zijn, zodat ook zij wat van de sfeer zouden kunnen meeproeven.

 

2012 06 Gemeentedag-05
Op vrijdag 8 maart vindt het Studiekeuze-event plaats, een event bedoeld voor alle middelbare scholieren. Tijdens deze dag wordt door middel van workshops en presentaties aandacht geschonken aan alle vragen rondom studiekeuze, studeren en christen-zijn. Naast het scholierenprogramma is er ook een programma voor volwassenen (jeugdleiders, -werkers en -ouderlingen, mentoren en docenten).

Social

Vertrouwenspersoon Meldpunt misbruik

Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten
Blijf er niet mee zitten