Nieuws

Belijdenisdienst van Hannah, Tom en Gerben o.l.v. Herman Kaldeway

2013-06-30-Belijdenisdienst-03
Vandaag beleefden wij de openbare geloofsbelijdenis van Hannah, Tom en Gerben. Zij ontvingen Gods zegen na antwoord op de belijdenisvragen:

  1. Geloof je dat de verkondiging van de profeten en de apostelen het evangelie van Gods redding is? Dat God de Vader je Schepper is en dat Hij je door Zijn Zoon Jezus als Zijn eigen kind liefheeft en door Zijn Geest vernieuwt. Zoals je ook gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  2. Belijd je dat je dat je Gods genade niet zelf kunt en hoeft te bewerken, maar dat je uitsluitend door de kruisiging en opstanding van Zijn Zoon werkelijk bevrijd bent?
  3. Geloof je dat God een plan met jou en deze wereld heeft? Durf je te belijden dat je bij God hoort, ook wanneer mensen om je heen dit geloof belachelijk en achterhaald vinden?
  4. Ben je bereid om Christus door Zijn Woord en Geest in je te laten werken, zodat Hij in heel je leven gestalte krijgt? Om ook open te zijn voor Bijbelse aansporing en correctie vanuit de kring van de gemeente?
  5. Zul je met ons de maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal, vieren, totdat Jezus terugkomt en wij samen met Hem zullen leven onder een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, die God zelf zal scheppen?

2013-06-30-Belijdenisdienst-05
Aan de gemeente werd de vraag voorgelegd: Wilt u deze broers en zus met blijdschap aanvaarden in Christus, onze Heer, en bent u bereid om hen, als leden van Christus' lichaam op te bouwen in geloof? Met een volmondig  ja-woord van de gemeente en aanwezige ooms, tantes, neven en nichten werden de nieuwe belijdende leden verwelkomd. 

Meer foto's ...

Gemeentedag 2013

2013-06-01-Gemeentedag-01
Het was weer een gezellige Gemeentedag die begon met het bezingen van jarige Gea. Een autopuzzeltocht met gemixte autobezetting en onder weg ruim mogelijkheden om kerken, ijssalons, terrassen en een molen te bezoeken. Amper tijd om alle vragen over vreemde vogels en dito boten, molens en bloemen te beantwoorden. Terug op de basis aan de dijk werd het Openlijnen project onder leiding van Petra afgesloten, een oefening in complimenten geven en aanvaarden. Uiteraard een prijsuitreiking en het traditionele gemeentebuffet met BBQ. Nagenietend kijken we alweer uit naar volgend jaar.

Lees meer: Gemeentedag 2013

Aankondiging ZOA-Zeilwedstrijd

Onderstaande aankondiging ontvingen wij van de organisatie van de ZOA-Zeilwedstrijd.

ZOA-zeilwedstrijd2013w400
In het kader van het 40-jarig bestaan van christelijke hulporganisatie ZOA wordt er een zeilwedstrijd georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni op 'Het Wolderwijd' in Zeewolde. Watersportvereniging Zeewolde, gemeente Zeewolde en christelijke hulporganisatie ZOA hebben de handen ineen geslagen om deze zeilwedstrijd te organiseren.

Per boot vragen wij een bijdrage van € 40,-. De opbrengst van dit evenement gaat naar het ZOA project in de Congolese dorpen Kenya, Lulinda en Mukolwe. Dit project heeft als doel: de opbrengst van de visserij verbeteren voor 240 gezinnen. Daarnaast wil ZOA hen helpen om op een duurzame manier vis te vangen, zonder het ecosysteem van het meer te verstoren. Dit wil ZOA bereiken door het geven van trainingen, ondersteuning bij het vermarkten van de vis en goede materialen zoals visnetten en vissersboten.

Mensen kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd via www.zoa.nl/zeilwedstrijd. Ik hoop van u te horen of u iets voor ons zou kunnen betekenen. Hartelijk dank alvast!

College-avonden voor gemeenteleden

AKZlezingenw400
Theologie is niet alleen van theologische opleidingen, maar ook voor elk gemeentelid interessant en zinvol! Daarom bieden de drie theologische opleidingen (TUA, TUK, GH) ook college-avonden voor gemeenteleden aan.

Bekijk het programma "Lente lezingen" op de website van AKZ+

Janneke Burger-Niemeijer
Projectleider AKZ+

Nieuwsbrief STAGG Toerusting

STAGtoerustingw400
"Als het buiten milder wordt, komt er groei", zei Marius Noorloos vorige week in de vijfde bijeenkomst van de PEP training Gemeenteopbouw. In deze training gaat het over de vraag hoe je constructief kunt omgaan met verschillen zodat het geen geschillen worden.

Mildheid als bouwsteen voor de opbouw van de gemeente. De Spreukendichter zegt hiervan: "Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht." (Spr. 16: 21) Ik wens u de mildheid van Christus toe in het werk in de zijn gemeente.

In deze nieuwsbrief informatie over de Permanente Educatie voor predikanten en de toerusting van kerkenraden.

Lees de nieuwsbrief op de site van STAGG Toerusting

Van de zomer gezellig zeilen

Zeilen
Heb jij al vakantieplannen? Nee, ga dan mee zeilen. 
 
Zeilweek het Anker organiseert jaarlijks een vakantieweek in Friesland. De week wordt georganiseerd door vier enthousiaste jongeren van verschillende kerken in Nieuwegein, Utrecht en Breukelen. Jongeren uit het hele land en van alle kerkelijke stromingen zijn welkom op Zeilweek het Anker. 
 
De thuisbasis is Het Toppunt in Sneek. Hier huren we een huis wat we gebruiken als uitvalsbasis voor de dagelijkse zeiltochten. Het is niet nodig om te kunnen zeilen, op iedere boot zit namelijk een schipper. Hierdoor is het wel mogelijk om te leren zeilen, maar het hoeft niet.
 
Naast het zeilen is er volop ruimte voor gezelligheid, hangen aan de bar, buiten op het terras of in de loungehoek in het huis. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd als Bijbelstudie en Sport & Spel. Wanneer je mee wilt met de zeilweek moet je 16 jaar of ouder zijn en is het verplicht om een zwemdiploma te hebben.
 
 
 
Heb je nog vragen over hoe het de afgelopen jaren was ga dan vooral langs bij Martijn voor meer informatie. Zie ook http://zhazeilweek.nl/

Symposium Kinder- en Jeugdpastoraat 8 juni 2013

handboek20voor20kinder20en20jeugdpastoraat
Symposium Kinder- en Jeugdpastoraat

Op zaterdag 8 juni 2013 wordt in Zwolle het Symposium Kinder- en Jeugdpastoraat gehouden. Iedereen die betrokken is bij zorg rond jongeren en kinderen is welkom. Het programma bevat lezingen, workshops en trainingen. De hoofdsprekers zijn Corjan Matsinger en Corien Rietberg. Tussendoor zijn er korte voorstellingen van theatergezelschap Over schapen enzo.

Voor wie?

Steeds meer kerken vragen om materiaal en toerusting voor pastoraat aan kinderen en jongeren. Ambtsdragers, jeugdleiders, catecheten, kinder- en jeugdwerkers lopen soms tegen complexe vragen op. De lezingen en workshops van het symposium bieden inspiratie en praktische tips, bij uiteenlopende onderwerpen.

Door wie?

Het symposium wordt georganiseerd door diverse organisaties met expertise op het gebied van kerkelijk kinder- en jongerenwerk. Het resultaat is een samenbundeling van een grote diversiteit aan deskundigheid en ervaring.

Meer info en aanmelden

 

Christelijke rap

Vorige maand is de website www.christelijkerap.nl gelanceerd. Van de redactie van deze website ontvingen wij onderstaand bericht.

Op deze website staan twee van onze passies centraal, rap/hip-hop muziek en Jezus Christus. Meer dan 50% van de jongeren in Nederland geeft aan naar rap/hip-hop muziek te luisteren. Wij willen deze jongeren (maar natuurlijk ook ouderen) bereiken met positieve rap waarin het Evangelie van Jezus Christus centraal staat.

Wij willen u via deze mail vragen om onze website, indien mogelijk, bekend te maken onder uw kennissen die naar rap/hip-hop muziek luisteren. Vooral ook onder jongeren. Mocht het mogelijk zijn om een link naar onze website op te nemen op uw eigen website, dan wordt dat helemaal gewaardeerd.

Hartelijke groet,
Webmaster www.christelijkerap.nl 

Op deze website staan ook een paar preken of "preken"  zo je wilt. Bijvoorbeeld deze over het leven op zondag versus het leven door de week, duurt maar een half uurtje :-).