Skip to main content

Nieuws

Leesrooster Advent 2022

Levenslicht - Op zoek naar het verborgen verleden van Jezus Christus

zondag 27 november             | 2 Samuël 11: 1-4

maandag 28 november          | 2 Samuel 11: 5-17 en 26-27

dinsdag 29 november            | 2 Samuël 12: 13-25

woensdag 30 november        | 1 Koningen 1: 11-31

donderdag 1 december          | Lucas 1: 26-27

vrijdag 2 december                | 1 Koningen 2:13-25

zaterdag 3 december             | Psalm 127

zondag 4 december               | Ruth 4: 13-17

maandag 5 december            | Rechters 17: 1-6

dinsdag 6 december              | Ruth 1:1-6, 18-22

woensdag 7 december          | Ruth 1: 6-17

donderdag 8 december         | Lucas 1: 28-38

vrijdag 9 december               | Ruth 2: 1-12

zaterdag 10 december           | Psalm 128

Zondag 11 december             | Jozua 2: 1-3

Maandag 12 december          | Jozua 1:1-9

Dinsdag 13 december           | Jozua 2: 4-7

Woensdag 14 december        | Jozua 2: 8-14

Donderdag 15 december       | Lucas 1: 39-45

Vrijdag 16 december             | Jozua 6: 15-24

Zaterdag 17 december          | Jacobus 2: 14-17, 25-26

Zondag 18 december            | Genesis 38: 1-11

Maandag 19 december          | Genesis 38: 12-14

Dinsdag 20 december           | Genesis 38: 15-23

Woensdag 21 december        | Genesis 38: 24-26

Donderdag 22 december       | Lucas 1: 46-55

Vrijdag 23 december            | Genesis 38: 27-30

Zaterdag 24 december          | Genesis 49: 8-12

Zondag 25 december            | Mattheüs 1: 16, 18-25

Dit leesrooster is onderdeel van het Adventsproject Levenslicht. Via de startpagina van deze website kun je een document inzien met een meer uitgebreide versie van dit leesrooster. Daarbij wordt in de week na Kerst opnieuw kort gekeken naar de vrouwen die Mattheüs opnam in het geslachtsregister van Jezus.